کلیدواژه‌ها = بهره‌وری آب
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت تأثیر پتانسیل آب در خاک

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 823-832

10.22067/jsw.v33i5.79871

تهمینه رئیسی نژاد؛ نجمه یزدان پناه


تأثیر کم‌آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه بر ویژگی‌های کمی رزماری

دوره 33، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 659-670

10.22067/jsw.v0i0.70053

رسول اسدی؛ فرزاد حسن پور؛ میترا مهربانی؛ امین باقی زاده؛ فاطمه کاراندیش


تأثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم سیب زمینی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 717-729

10.22067/jsw.v30i3.42913

بیژن حقیقتی؛ سعید برومند نسب؛ عبدعلی ناصری