کلیدواژه‌ها = تخصیص منابع آب
برآورد تغییرات سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: حوضه پایین دست سد فریمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22067/jsw.2023.83163.1301

علیرضا نوری؛ جواد امیدوار؛ فرشته مدرسی؛ کامران داوری؛ سمیرا نوری؛ علی اسدی


مدل بهینه سازی تخصیص منابع آب در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از الگوریتم پیشرفته GAPSO

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 680-691

10.22067/jsw.v0i0.28080

مصطفی حبیبی داویجانی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سید رضا هاشمی