استخراج منحنی‌های شدت – مدت – فراوانی از داده‌های روزانه بارش با استفاده از تئوری فرکتال

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

چکیده

یکی از ابزارهای مهم طراحی سازه‌های هیدرولیکی، رگبار طرح می‌باشد که از روی منحنی‌های شدت- مدت – فراوانی (IDF) برای تدوام و دوره‌ بازگشت معیین استخراج می‌شود. روش‌ متداول محاسبه منحنی‌های IDF علاوه بر طولانی‌تر بودن، دارای تعداد پارامترهای زیادی می‌باشند که این خود باعث کاهش اعتماد‌پذیری این منحنی‌ها می‌شود. در روش متداول محاسبه‌ منحنی‌‌هایIDF ، باید بارش به ازای دوام‌های مختلف ثبت شده باشد تا استخراج این منحنی‌ها میسر گردد. در بعضی مناطق تنها آمار بارش‌های 24 ساعته موجود است که از روی این آمار‌ها استخراج منحنی‌های IDF به روش‌های متداول ممکن نمی‌باشد. در این مقاله برای رفع این مشکلات از تئوری فرکتال استفاده شده و از روی داده‌های حدکثر بارش‌سالانه در تداوم روزانه (24 ساعته)، منحنی‌های IDF ساخته می‌شود. روش بکار برده شده نسبت به روش‌های متداول دارای مراحل محاسباتی کمتری بوده و تعداد پارامترهای آن بمراتب کمتر می‌باشد که این باعث بالا رفتن اعتمادپذیری می‌گردد. روش‌های متداول و فرکتال بطور موردی برای استخراج منحنی‌های IDF در ایستگاه باران سنجی تنگه پنج بکار گرفته شده که نتایج نشان می‌دهد، حدکثر اختلاف منحنی‌های IDF بدست آمده از تئوری فرکتال و روش متداول کمتر از 8/9 درصد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extracting the Intensity - Duration – Frequency Curves with Daily Precipitation Data Using Fractal Theory

نویسنده [English]

  • M.H. Noori Gheidari
Department of Civil Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

The intensity – duration – frequency (IDF) curves play most important role in the hydraulic design of structures. The traditional method to construct IDF curves has a long estimation process and also has high number of parameters which this property reduces the reliability of IDF curves. In the traditional method, rainfall in different durations should be available until the extraction of IDF curves are be possible. Whereas in many regions only 24-hour precipitation statistics are available which with this data the extraction of IDF curves using common methods are not possible. In this paper, fractal theory has been used to remove these problems and IDF curves are made with maximum annual daily rainfall data. The applied method in comparison with conventional method is less computational steps and its number of parameters is much lower that this property increases the reliability of IDF curves. Fractal and traditional methods were used to extract the IDF curves at Tangheie Panj rainfall station and the results shown that a fractal method with daily precipitation data clearly able to extract the IDF curves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IDF Curves
  • Storm Design
  • Fractal
  • Scale Invariance
CAPTCHA Image