ارائه مدل ریزمقیاس نمایی داده های اقلیمی براساس روش ناپارامتریک نزدیکترین همسایگی (K-NN)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مدل‌های گردش عمومی (GCMs-General Circulation Models) مناسبترین ابزار برای مطالعه پدیده تغییر اقلیم شناخته شده اند. اما این مدل ها به شبیه سازی پارامتر های اقلیمی در مقیاس بزرگ می پردازند که این مقیاس ها برای شبیه سازی فرایندهایی از جمله مدل های باران-رواناب کارایی ضعیفی دارد. ازاین رو روش های مختلف ریزمقیاس نمایی ایجاد و توسعه یافتند. در این پژوهش مدل ریزمقیاس نمایی، براساس روش ناپارامتریک نزدیکترین همسایگی (K-Nearest Neighbor -K-NN) ارائه شده است. در ادامه برای ارزیابی کارایی مدل، داده های بارش روزانه برای دوره آتی (2044-2015) در ایستگاه اهواز تحت سه سناریوی تغییر اقلیم بر اساس خروجی سه مدل HadCM3، NCARPCM و CSIROMK3.5 تحت سناریوی انتشار A2 شبیه سازی شده است. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده توانایی بالایی در ریزمقایس نمایی داده های اقلیمی دارد. همچنین برای ایستگاه اهواز احتمال وقوع رگبارها با شدت بیشتر در دوره آتی افزایش یافته در حالیکه طول دوره های خشک نیز طولانی تر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Downscaling Model Based on K-nearestneighbor(K-NN) Non-parametric Method

نویسندگان [English]

  • H. Seyyed Kaboli
  • A.M. AkhodAli
  • A.R. Masah Bavani
  • F. Radmanesh
چکیده [English]

General Circulation Models (GCMs) have been identifiedas asuitable tool for studying climate change. Butthese models simulate climatic parametersinthe large-scale which has poor performance in the simulation of processes such asrain fall-run off. There fore, several of down scaling methods were developed. This researchis presented down scaling model based onk-nearest neighbor (K-NN) non-parametric method. The modelis used to simulate daily precipitation data in Ahvaz station for the next period (2015-2044) under climate change scenarios based on out puts of three General Circulation Models, including HADCM3, NCARPC Mand CSIROMK3.5. The results indicate that them odelhasa high capacity for down scaling data. It is predicted that the frequency of storm is increased with high intensity on future period in Ahvaz station while dry spells will be prolonged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • K-NN
  • Downscaling
  • Atmosphere-Ocean General Circulation Models (AOGCM)
CAPTCHA Image