دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391 

مقالات پژوهشی

ارائه مدل ریزمقیاس نمایی داده های اقلیمی براساس روش ناپارامتریک نزدیکترین همسایگی (K-NN)

صفحه 799-808

10.22067/jsw.v0i0.15232

حسام سیدکابلی؛ علی محمد آخوندعلی؛ علیرضا مساح بوانی؛ فریدون رادمنش


تاثیر آهک، ماده آلی و فسفر بر قابلیت جذب آهن در گیاه ذرت

صفحه 818-825

10.22067/jsw.v0i0.15285

لیلی السادات قرشی؛ غلامحسین حق نیا؛ امیر لکزیان؛ رضا خراسانی


استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه

صفحه 854-863

10.22067/jsw.v0i0.15289

حوریه مرادی؛ حسین انصاری؛ سیدمجید هاشمی نیا؛ امین علیزاده؛ علی وحیدیان کامیاد؛ سیدمحمدجواد موسوی


بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند

صفحه 1032-1041

10.22067/jsw.v0i0.15322

رضا رستمی جونقانی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی نقی ضیائی؛ حسین انصاری؛ سعید رضا خداشناس


واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده

صفحه 1051-1063

10.22067/jsw.v0i0.15326

سمیه نظامی؛ سید حسین نعمتی؛ حسین آرویی؛ عبدالرضا باقری