ارزیابی اقتصادی تناسب اراضی اطراف شهرستان شهرکرد برای ذرت علوفه ای با استفاده از برنامه ALES

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

صرفه اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که کشاورزان را ترغیب می کند تا نسبت به کشت یک محصول اقدام کنند. بنابراین علاوه بر ارزیابی کیفی و کمی، می توان بر اساس مقدار سود خالص یا ناخالص در واحد سطح، از نظر اقتصادی نیز تناسب اراضی را مورد ارزیابی قرار داد. این تحقیق به منظو ر انجام این نوع ارزیابی به روش های مختلف، برای ذرت علوفه ای در اطراف شهرستان شهرکرد انجام گرفت. در این راستا، از طریق روش های نرخ بازده داخلی، سود ناخالص، ارزش فعلی خالص و نسبت منفعت به هزینه، با استفاده از نرم افزار ALES، کلاس تناسب اقتصادی واحدهای اراضی برای ذرت علوفه ای تعیین گردید. برای ساختن مدل در نرم افزار ALES، یک بانک اطلاعاتی دربرگیرنده واحدهای خاک، خصوصیات خاک، نیازهای رویشی ذرت علوفه ای، عملکرد، نرخ بازده وام بانکی، هزینه های ثابت و متغیر و قیمت فروش هر واحد وزنی ذرت علوفه ای در محیط نرم افزار ایجاد و سپس کلاس تناسب اقتصادی تعیین شد. نتایج نشان داد که وقتی روش ارزش فعلی خالص بکار می رود، اغلب واحدهای اراضی، در کلاس تناسب (S2) قرار می گیرند و زمانی که از سه روش دیگر استفاده می گردد، کلاس تناسب اقتصادی تمامی واحدهای اراضی، (S1) می گردد. کلاس تناسب اقتصادی، بدست آمده بر مبنای روش محاسبه سود ناخالص، بدون استفاده از نرم افزار ALES، در 40 درصد واحدهای اراضی، S2 و در 60 درصد آنها، S1 می باشد. نتایج تعیین کلاس تناسب اقتصادی به کمک نرم افزار ALES بر مبنای روش محاسبه ارزش فعلی خالص با طبقه بندی کیفی تناسب اراضی منطقه مورد مطالعه که در یک تحقیق قبلی، فقط بر اساس میزان محدودیت مشخصات فیزیکی زمین صورت گرفت، مطابقت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economical Land Suitability Evaluation for Maize Around Shahrekord City, Using ALES Program

نویسندگان [English]

  • J. Givi
  • A. Abedi
چکیده [English]

Economical profit is one of the important factors, persuading farmers to plant a specific crop. So, in addition to qualitative and quantitative land suitability evaluation, economical one can be carried out as well, based on net or gross profit per surface area unit. The present research was done to evaluate land suitability, economically, by different methods for maize around Shahrekord city. In this regards, economical land suitability evaluation was carried out, using "internal rate of return", "gross profit", "net present value" and "benefit/cost ratio" methods. These methods are included in the ALES program. For model making in this program, a data base, including soil units, land characteristics, maize growth requirements, yield, discount rate, constant and variable costs and return of one weight unit of maize was established and then economical land suitability classes were determined. The results showed that as the "net present value" method is used, most of the land units are classified as S2. As the other three methods are used, all of the land units are classified as S1. Economical suitability class, determined based on "gross profit" method, without using ALES program, in 40% of the land units is S2 and in 60% of them is S1. The results of the economical land suitability classification, based on "net present value" method, using ALES program, is more in agreement with the results of qualitative land suitability classification of the study area that in a previous research, was done based on just physical land characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ALES program
  • Benefit/cost ratio
  • Economical land suitability evaluation
  • Gross profit
  • Internal rate of return
  • Net present value
CAPTCHA Image