به کارگیری برنامه‌ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت منابع آب

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق برای مدیریت منابع آب، از روش برنامه‏ریزی آرمانی تصادفی استفاده می‏شود. این روش یک مدل چند معیاری پشتیبانی تصمیم‏گیری است و در شرایط عدم اطمینان پاسخ‏های رضایت بخشی را تولید می‏نماید. در این مقاله رضایت بهره‏برداران و نیز پیامدهای زیست‏محیطی بهره‏برداری از منابع آب بررسی می‏شود. همچنین، با تجزیه و تحلیل حساسیت، اثر تغییر در پارامترها بر روی خروجی مدل بررسی می‏گردد. مدل برنامه‏ریزی آرمانی تصادفی برای مدیریت منابع آب دشت بوشکان در سال 1388 بکار گرفته شد. یافته‏ها نشان می‏دهد که این مدل می‏تواند، هدف‏های چندگانه را مد نظر قرار دهد. افزون بر این، با تعریف پارامترهای ریسک، تصمیم‏گیرنده می‏تواند سناریوهای گوناگونی از مقدار پارامترها را بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Stochastic Goal Programming to Water Resource Management

نویسندگان [English]

  • Kh. Salimifard
  • Kh. Mostafaee Dowlatabad
چکیده [English]

In this research, stochastic goal programming is applied in water resource management. It is a multi-attribute decision support model which produces satisfactory solutions in uncertainty conditions. The satisfaction of beneficiary users and ecological impacts are investigated in this paper. Also, using sensitivity analysis, the effects of changes of parameters on the model outputs have been investigated. The stochastic goal programming model has been applied for Booshkan valley in the year 2009. Results show that the proposed model is capable to capture multiple objectives. In addition, having the risk parameters being defined, the decision maker can investigate different scenarios, based on different values for parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water resource management
  • Stochastic goal programming
  • Uncertainty conditions