توسعه مدل شبیه سازی – بهینه سازی در حفاظت مناطق سیل گیر

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه به دلیل تجاوز انسان ها به حریم رودخانه ها و نیز تخریب پوشش گیاهی، خسارات ناشی از وقوع سیل افزایش یافته است. این عوامل سبب می شوند تا علاوه بر افزایش خسارات جانی و مالی، خساراتی نظیر فرسایش خاک در بالادست و رسوب گذاری در پایین دست نیز به وجود آیند. در این تحقیق هدف، ارائه راهکاری به منظور کاهش خسارات ناشی از وقوع سیل با استفاده از روش سازه ای و نیز بررسی پهنه سیلاب در اطراف رودخانه ها و بررسی مکان های مناسب برای ایجاد دیواره های حفاظتی در مناطق پرخطر می باشد. به منظور دستیابی به بیشینه سود ناشی از کنترل سیل و نیز کمینه هزینه احداث دایک های حفاظتی از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک استفاده شده است. تابع هدف در این تحقیق بیشینه کردن سود طرح می-باشد. مدل برای رودخانه صرم و خورآباد استان قم برای طول تقریباً 10 کیلومتر از رودخانه با دبی حداکثر سیلاب برای دوره بازگشت 50 و 100 ساله به ترتیب برابر با 279 و 332 متر مکعب بر ثانیه اجرا شد. به منظور طراحی دیواره ها از خاکریزهای ذوزنقه ای با شیب ثابت دیواره استفاده شده است. محل و ارتفاع مناسب این دیواره‌ها به نحوی تعیین می شوند که میزان خسارتی که در صورت احداث دایک های حفاظتی به منطقه وارد نخواهد شد منهای هزینه ساخت دایک های حفاظتی بیشینه گردد. در صورت احداث دایک های حفاظتی میزان خسارت وارد شده به منطقه حدود 99 درصد نسبت به شرایط عدم وجود دایک کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Simulation-Optimization Model for Protection of Flood Areas

نویسندگان [English]

  • O. Bozorg Haddad
  • S. Khosrowshahi
  • Mahboubeh Zarezadeh
  • P. Javan
چکیده [English]

The man’s craving for water has inspired many civilizations to be formed near rivers. The social and economic destructive consequences of flood in human societies are considered undeniable facts. Today human trespasses on riversides and also vegetation destruction have caused increase in flood damages. These factors lead to be not only vital and financial damages, but also damages such as soil erosion in upstream and soil deposition in downstream. This research aims to decrease flood damages using structural methods as well as investigating and finding proper locations to construct protective levees in high risk areas via studying torrent area of riversides. In this research, the Genetic Algorithm (GA) are applied to maximize the benefit of flood control and also to minimize the cost of protective levees construction. Therefore, the fitness function of the research is defined to maximize net benefit of the project. The objective of the present paper is to evaluate this method for decreasing flood damages in the “Sarm” and “Khoor Abad” rivers, located in Qom province in Iran. The proper location and height of levees are defined whether the factor of “the level of saved losses to the region by constructing protective levees minus the cost of constructing protective levees” is maximized. The results indicate that by constructing protective levees the rate of damages reduces up to 99% in comparison with a non-constructed protective levees scenario.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood Optimization
  • Protective Levee
  • Optimization
  • Genetic Algorithm (GA)
CAPTCHA Image