دوماه نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی

چکیده

لزوم کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده آب در دنیا، به منظور پایداری منابع آب بر کسی پوشیده نیست. با اقداماتی از قبیل اصلاح الگوی کشت و کاهش سطح زیر کشت و ... می توان به این هدف دست یافت. در این مطالعه وضعیت منابع آب و تقاضاهای آبیاری دشت نیشابور با استفاده از مدل WEAP مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی اثرات راهبردهای مذکور، سناریوهایی با عناوین تغییر الگوی کشت، کاهش سطح زیر کشت و سناریوی ترکیبی (ترکیب این دو راهکار) مطرح شد و سپس برای یک دوره 20 ساله شبیه سازی انجام گرفت. نتایج نشان دادند که با اعمال این سناریوها، میانگین سالانه نیاز آبیاری به ترتیب حدود 9 ، 10 و 18 درصد کمتر خواهد شد، و متعاقباً از رقم میانگین کسری سالانه مخزن به ترتیب 13 ، 8 و 18 درصد کاسته می شود؛ به بیانی دیگر این راهبردها می توانند نقش بسزایی در کاهش تقاضای آب کشاورزی، و در نتیجه کاهش برداشت از منابع آب منطقه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using the WEAP Model to Assess The Impact of Irrigation Water Use Management on Water Resources of Neyshabour Plane

نویسندگان [English]

  • S. Kermanshahi
  • K. Davari
  • majid hashemi nia
  • A. Farid Hosseini
  • H. Ansari

چکیده [English]

The requiring of reducing agricultural water demand as the world’s largest consumer of water, for having sustainable water resources is not concealed to anyone. With measurements such as increasing irrigation efficiency, changing in cropping pattern, reducing the cultivation area, etc, this goal can be achieved. In this study, the status of water resources and irrigation demands within the Neyshabour Plane was evaluated by using Water Evaluation and Planning model (WEAP). To assess the effect of these strategies in WEAP model, scenarios with different topics for cropping pattern, reducing cultivation area, and combined scenarios were developed and then the simulations were performed for 20 years in future. The results suggested that above measurements reduced the mean annual water demand of agriculture by 9, 10 and 18 percents respectively and subsequently reduced the average of annual groundwater deficit by 13, 8 and 18 percents. On the other hand these measurements had a significant role in reducing the agricultural water demand, and therefore, in reducing the extraction from different water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cropping pattern
  • Reducing the cultivation area
  • Neyshabour plane
  • WEAP model
CAPTCHA Image