دوره و شماره: دوره 37، شماره 2 - شماره پیاپی 88، خرداد و تیر 1402، صفحه 165-352 

مقالات پژوهشی

اثر مدیریت آبیاری بر شاخص‌های بهره‌وری مصرف آب محصول یونجه

صفحه 165-185

10.22067/jsw.2023.79145.1211

حسن اوجاقلو؛ فرهاد اوجاقلو؛ محمد مهدی جعفری؛ فرهاد میثاقی؛ بیژن نظری؛ اسماعیل کرمی دهکردی