نویسنده = بهنام آبابایی
برآورد اجزاء ردپای آب در تولید محصول گندم در سطح کشور

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1458-1468

10.22067/jsw.v29i6.36927

بهنام آبابایی؛ هادی رمضانی اعتدالی


ارزیابی مدل فائو برای پیش بینی عملکرد محصول، بیلان آب و املاح تحت تنشهای محیطی (مطالعه موردی گندم زمستانه)

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 481-491

10.22067/jsw.v0i0.20745

وحید رضا وردی نژاد؛ محمد همتی؛ حجت احمدی؛ علی شهیدی؛ بهنام آبابایی