نویسنده = امید بزرگ حداد
الگو بندی متغیرهای کیفی آب با روش داده مبنا در رودخانه سفیدرود

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 743-757

10.22067/jsw.v30i3.43806

شیما سلیمانی؛ امید یزرگ حداد؛ مجتبی مروج


استخراج قواعد ایستا و پویای بهره‏برداری مخزن توسط برنامه‏ریزی ژنتیک

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 492-502

10.22067/jsw.v0i0.21581

حبیب اکبری الاشتی؛ امید بزرگ حداد


توسعه مدل شبیه سازی – بهینه سازی در حفاظت مناطق سیل گیر

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 462-471

10.22067/jsw.v0i0.25911

امید بزرگ حداد؛ سارا خسروشاهی اصل؛ محبوبه زارع زاده؛ پوریا جوان


بهره برداری بهینه مخزن در شرایط آلودگی ناگهانی با رویکرد مصالحه کمی- کیفی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 1072-1082

10.22067/jsw.v1391i0.16917

سهیلا بیگی؛ امید بزرگ حداد؛ مجید خیاط خلقی


بررسی تاثیر نوبتی بارش های پاییز و زمستان بر عملکرد سالانه دیم با استفاده از شاخص زمان – بارش

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13631

سمانه سهرابی ملایوسف؛ احمد فاخری فرد؛ امید بزرگ حداد