نویسنده = محمدرضا نوری امامزاده‌ایی
تأثیر مدیریت آبیاری (نوع سیستم و تنش کم ‌آبی) بر عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی انگور (مطالعه موردی منطقه ناغان)

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1069-1080

10.22067/jsw.v32i6.67733

فاطمه فتاحی ناغانی؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ محمدرضا نوری امامزاده‌ایی


اثر آبیاری بخشی منطقه ریشه و زئولیت بر کارایی مصرف آب و خصوصیات فیزیولوژیک فلفل دلمه‌ای

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 675-690

10.22067/jsw.v32i4.69640

پروین دانش‌پژوه؛ احمد رضا قاسمی؛ محمدرضا نوری امامزاده‌ایی؛ رحیم برزگر


تأثیر آبیاری قطره‌ای و کپسولی توأم با ابرجاذب بر گیاه اوستئوسپرموم (Osteospermum ecklonis (DC) Norl) در دیوار سبز

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 253-266

10.22067/jsw.v32i2.65722

فاطمه فتحی خشویی؛ محمدرضا نوری امامزاده‌ایی؛ احمد رضا قاسمی؛ مسعود قاسمی قهساره


بررسی اثرات انواع خاکپوش بر کارایی مصرف آب وشاخص‌های رشد ذرت سینگل کراس 704

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 727-737

10.22067/jsw.v31i3.57266

شکوفه نجف آبادی؛ محمدرضا نوری امامزاده‌ایی؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالرزاق دانش شهرکی


تأثیر آبیاری زیرزمینی و مدیریت آبیاری بر مشخصه‌های رشد و اجزای عملکرد برنج در منطقه خشک و نیمه خشک

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 411-421

10.22067/jsw.v31i2.54183

سیده مریم میرابوالقاسمی؛ مهدی قبادی نیا؛ احمد رضا قاسمی؛ محمدرضا نوری امامزاده‌ایی


اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه خشک

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 35-47

10.22067/jsw.v0i0.26699

سیده سهیلا نوربخش؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ محمدرضا نوری امامزاده‌ایی؛ روح الله فتاحی نافچی


بررسی تاثیر هوادهی و پوشش‌دهی‌‌ بر نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ نهایی خاک چمن لولیوم

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12123

محمدرضا نوری امامزاده‌ایی؛ ابوذر رحمتی؛ بهزاد قربانی؛ عبدالرحمان محمدخانی


ارزیابی و برآورد تبخیر- تعرق خیار گلخانه‌ای در مراحل مختلف رشد

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2464

فریده فتحعلیان؛ روزبه موذن زاده؛ محمدرضا نوری امامزاده‌ایی