نویسنده = کاکا شاهدی
پیش بینی مقادیر دبی روزانه رودخانه تالار با استفاده از مدل یادگیری کندرو

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1874-1887

10.22067/jsw.v30i6.47522

زهرا عبداللهی؛ عطااله کاویان؛ کاکا شاهدی؛ ندا عبداللهی؛ محمد جعفری


کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی IHACRES به منظور شبیه سازی جریان روزانه

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8512

مهدی زارعی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ کاکا شاهدی؛ محمدرضا قنبرپور