نویسنده = شاهین اوستان
تعداد مقالات: 7
1. کاربرد دو تکنیک داده‌کاوی برای تهیه نقشه پراکنش مکانی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کرانه شرقی دریاچه ارومیه)

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 689-705

10.22067/jsw.v34i3.84154

امین موسوی؛ فرزین شهبازی؛ شاهین اوستان؛ علی اصغر جعفرزاده؛ بودیمن میناسنی


2. تأثیر حذف ماده آلی بر شاخص‌های پسماند فسفر در خاک‌های آهکی

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 97-114

10.22067/jsw.v34i1.80192

معصومه مهدی زاده؛ عادل ریحانی تبار؛ شاهین اوستان


5. بررسی آزادسازی پتاسیم و تغییرات کانی‌های میکا در نتیجه تلقیح میکروبی

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 900-914

10.22067/jsw.v31i3.55976

رضا ساریخانی؛ امید مدنی؛ شاهین اوستان


6. اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 460-477

10.22067/jsw.v31i3.50980

سیروس صادقی؛ شاهین اوستان؛ نصرت اله نجفی؛ مصطفی ولیزاده؛ حسن منیری‌فر