نویسنده = بهرام بختیاری
ارزیابی دقت روش شبکه عصبی در برآورد سرمای دیررس بهاره در مناطق پسته کاری شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.22067/jsw.2024.87064.1392

مبینا عبدالهی فوزی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری


تحلیل مشخصه‌های خشکسالی هواشناسی تحت تأثیر تغییر اقلیم با رویکرد کاپولا در استان فارس

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1157-1173

10.22067/jsw.v34i5.81899

سیدمعین فرمان‌آراء؛ بهرام بختیاری؛ نسرین سیاری


مقایسه تبخیرتعرق روزانه با مجموع ساعتی در ایستگاه هواشناسی مرجع کرمان

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1533

بهرام بختیاری؛ علی خلیلی؛ عبدالمجید لیاقت؛ محمد جواد خانجانی