نویسنده = مهدی زارعی
ارزیابی مدل WetSpass-M در برآورد پاسخ هیدرولوژیکی حوضه نیشابور-رخ به تغییراقلیم سال‌های آتی

دوره 36، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 629-644

10.22067/jsw.2022.78598.1199

سپیده دولت آبادی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ مهدی زارعی


اثر باکتری محرک رشد گیاه بر غلظت و جذب عناصر پرمصرف به‌وسیله ذرت در یک خاک آهکی آلوده به کادمیم تحت تنش خشکی

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1170-1179

10.22067/jsw.v30i4.44237

شهرزاد کرمی؛ مهدی زارعی؛ جعفر یثربی؛ نجفعلی کریمیان؛ سید علی اکبر موسوی


شبیه سازی آزادسازی روی تحت تاثیر تلقیح میکروبی و سطوح شوری در یک خاک غیر استریل آهکی با استفاده از مدل‌های سینتیکی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 904-919

10.22067/jsw.v30i3.41629

حمید رضا بوستانی؛ مصطفی چرم؛ عبدالامیر معزی؛ نجفعلی کریمیان؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ مهدی زارعی


کارآیی قارچ های میکوریز آربوسکولار در گیاه پالایی یک خاک آهکی آلوده به روی به وسیله گیاه وتیور

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1228-1237

10.22067/jsw.v0i0.31586

محبوبه بهرامی نیا؛ مهدی زارعی؛ عبدالمجید رونقی؛ رضا قاسمی


اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک پایه رافلمون در شرایط تنش کم آبی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 485-494

10.22067/jsw.v0i0.26037

مهدی زارعی؛ زهرا پیمانه؛ عبدالمجید رونقی؛ علی اکبر کامگارحقیقی؛ علیرضا شهسوار


برهم کنش قارچ‌های میکوریز آربوسکولار و باکتری‌های PGPR مقاوم به کادمیوم در گیاه پالایی کادمیوم

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390

10.22067/jsw.v0i0.9337

الهام ملک زاده؛ حسینعلی علیخانی؛ غلامرضا ثواقبی؛ مهدی زارعی


کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی IHACRES به منظور شبیه سازی جریان روزانه

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8512

مهدی زارعی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ کاکا شاهدی؛ محمدرضا قنبرپور