نویسنده = �������������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر آبیاری سطحی و زیرسطحی با آب شور و مالچ بر عملکرد و بهره‌وری آب ذرت و توزیع املاح در خاک

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 661-674

10.22067/jsw.v32i4.69323

عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ پوریا مشهوری نژاد