نویسنده = کیومرث زرافشانی
پهنه‌بندی شهرستان‌های استان کرمانشاه بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصولات عمده زراعی

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 287-300

10.22067/jsw.v34i2.80866

نسرین افشار بکشلو؛ کیومرث زرافشانی؛ بهمن فرهادی بانسوله


واکاوی نگرش بهره برداران نسبت به سیستم های آبیاری تحت فشار و عوامل موثر بر آن در استان کرمانشاه

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 886-896

10.22067/jsw.v0i0.15292

امیر اعظمی؛ کیومرث زرافشانی؛ حسین دهقانی سانیج؛ علی گرجی


تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1390

10.22067/jsw.v0i0.10244

امیر اعظمی؛ کیومرث زرافشانی؛ حسین دهقانی سانیج؛ علی گرجی