نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد فناوری ردیابی ایزوتوپی در مدیریت کود نیتروژنی در گیاه چغندرقند

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 61-69

10.22067/jsw.v0i0.22202

میر احمد موسوی شلمانی؛ علی خراسانی؛ نجات پیرولی بیرانوند؛ مجید نوری محمدیه؛ علی اسکندری؛ سید محمود محاطی