دوماه نامه
بررسی مقایسه‌ای اثر تیمارهای آلی، زیستی و اسید‌زا بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی در یک خاک آهکی

شنو حقیقی؛ زاهد شریفی

دوره 34، شماره 5 ، آذر و دی 1399، ، صفحه 1093-1107

https://doi.org/10.22067/jsw.v34i5.86182

چکیده
  علی‌رغم وجود میزان فراوان عناصر غذایی در خاک‌های آهکی، فرم قابل جذب این عناصر کمتر از میزان لازم برای رشد و نمو بهینه گیاهان است. از طرفی این خاک‌ها، معمولاً در اقلیم خشک و نیمه خشک با کمیمواد آلی مواجه هستند که کمبود قابلیت دسترسی عناصر را تشدید می‌نماید. بنابراین کمبود عناصر غذایی یکی از عوامل مهم محدود کننده تولید محصول در این ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر نسبت‌های مختلف اجزاء کود زیستی بر انحلال پتاسیم توسط باکتری Pseudomonas fluorescens

ساناز اشرفی سعیدلو؛ عباس صمدی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ محسن برین؛ ابراهیم سپهر

دوره 34، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 661-673

https://doi.org/10.22067/jsw.v34i3.82161

چکیده
  افزایش سالانه­ی قیمت کودهای شیمیایی پتاسیمی و نیز اثرات مخرب این کودها بر محیط­زیست، اتخاذ راهکاری برای استفاده از پتاسیم بومی خاک را ضروری نموده است. استفاده از کودهای زیستی حاوی ریزجانداران سودمند از جمله این راهکارها محسوب می­شود. این مطالعه با هدف مدل‌سازی و بررسی تأثیر نسبت­های مختلف ورمی­کمپوست، فلوگوپیت و گوگرد بر میزان ...  بیشتر

تأثیر بازدارنده‌های مصنوعی و طبیعی نیترات‌زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهو

سارا سنگ سفیدی؛ امیر لکزیان؛ علیرضا آستارایی؛ محمد بنایان اول؛ محبوبه مظهری

دوره 34، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، ، صفحه 423-437

https://doi.org/10.22067/jsw.v34i2.82678

چکیده
  بازدارنده‌های نیترات­زایی ترکیباتی هستند که اکسایش زیستی آمونیوم به نیتریت را به تأخیر می‌اندازند و بدین ترتیب تجمع نیترات در خاک را کاهش می‌دهند. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر بازدارنده‌های نیترات‌زایی، 3 و 4-دی متیل پیرازول فسفات (DMPP)، دی­سیان­دی­آمید (DCD) و پودر درمنه (ART)، در حضور منابع مختلف نیتروژن، بر تغییرات نیتروژن ...  بیشتر

تأثیر کاربرد کود گاوی و ورمی‌کمپوست بر جزء‌بندی و قابلیت استفاده روی و مس در کشت گندم

علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1395، ، صفحه 2005-2018

https://doi.org/10.22067/jsw.v30i6.47458

چکیده
  استفاده از کودهای آلی یکی از راه‌های افزودن عناصر به خاک‌های کشاورزی با ماده ‌آلی کم است. کودهای آلی مختلف، تأثیرات متفاوتی بر قابلیت استفاده عناصر در خاک دارند. در این تحقیق، قابلیت استفاده (با روش‌های DTPA-TEA، AB-DTPA و مهلیچ 3) و جز‌ء‌بندی روی و مس در یک خاک آهکی تیمار شده با سطوح 0، 5/0 و 1 درصد (وزنی-وزنی) کود گاوی و ورمی‌کمپوست در قالب ...  بیشتر