کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
ارزیابی دقت روش شبکه عصبی در برآورد سرمای دیررس بهاره در مناطق پسته کاری شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.22067/jsw.2024.87064.1392

مبینا عبدالهی فوزی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری


قابلیت طیف‌سنجی مرئی-مادون قرمزنزدیکVIS-NIR) ) در پیش‌بینی درصد ذرات خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 623-635

10.22067/.v34i2.80806

الهام مهرابی گوهری؛ حمید رضا متین فر؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ اعظم جعفری


ترمیم داده‌های مفقود هواشناسی با روش‌های تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 361-377

10.22067/jsw.v33i2.74125

محبوبه فرزندی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ مجید سرمد


بهبود عملکرد مدل‌های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمی در تخمین بار رسوب معلق

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 112-124

10.22067/jsw.v30i1.37635

رضا حاجی آبادی؛ سعید فرزین؛ یوسف حسن زاده


کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در خرد مقیاس نمودن برون داد های مدل GCM برای پیش بینی بارش در پهنه جنوبی ایران

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1037-1047

10.22067/jsw.v0i0.21222

نوشین احمدی باصری؛ امین شیروانی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات


پیش بینی دبی متوسط روزانه جریان رودخانه بهشت آباد با استفاده از آنالیز موجک

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 534-545

10.22067/jsw.v0i0.29201

سجاد عبداللهی اسدآبادی؛ یعقوب دین پژوه؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


بررسی امکان پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 712-719

10.22067/jsw.v0i0.28092

ابوطالب هزارجریبی؛ فهیمه نصرتی کاریزک؛ خلیل قربانی


تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی در دو خاک بکر و کشاورزی توسط شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 472-484

10.22067/jsw.v0i0.26036

حامد کاشی؛ هادی قربانی؛ صمد امامقلی زاده؛ سید علی اصغر هاشمی


ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعیLVQ4a2 در پیش بینی الگوی توزیع مکانی کادمیم در خاک

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 90-102

10.22067/jsw.v0i0.22210

هادی قربانی؛ عباس روحانی؛ ناصر حافظی مقدس


تخمین و پهنه بندی میزان کربن آلی خاک با استفاده از آنالیز عوارض زمین (مطالعه موردی: بخشی از اراضی شهرستان مشهد)

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 180-192

10.22067/jsw.v0i0.22228

امیر لکزیان؛ محمود فاضلی سنگانی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت


تعیین پارامترهای موثر و ترکیب بهینه ی آن ها به منظور مدل سازی دبی رودخانه های سیلابی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12492

عبدالرضا ظهیری؛ محمد قبائی سوق؛ ابوالفضل مساعدی