کلیدواژه‌ها = گیاه پالایی
تأثیر EDTA و اسید سولفوریک بر استخراج سرب از خاک آلوده توسط گیاه تربچه

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 194-209

10.22067/jsw.v30i1.37848

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ جیران فریدونی


تأثیر EDTA و اسید سیتریک بر استخراج گیاهی مس و روی از یک خاک طبیعی آلوده توسط ارقام ذرت

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1493-1505

10.22067/jsw.v29i6.29430

علی اکبر طاهری پور؛ شهرام کیانی؛ علیرضا حسین پور


کارآیی قارچ های میکوریز آربوسکولار در گیاه پالایی یک خاک آهکی آلوده به روی به وسیله گیاه وتیور

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1228-1237

10.22067/jsw.v0i0.31586

محبوبه بهرامی نیا؛ مهدی زارعی؛ عبدالمجید رونقی؛ رضا قاسمی


توانایی علف چشمه (Nastutiumofficinale) و پونه (Menthapulegium) درجذب نیترات و فسفات مازاد آب

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 765-775

10.22067/jsw.v0i0.20557

زهرا احمد پور؛ محمود خرمی وفا؛ سعید جلالی هنرمند؛ کیانوش چقامیرزا؛ معصومه خان احمدی


زیست پالایی خاک آلوده به نفت خام مسن به روشﻫﺎی افزایش بیولوژیک و گیاه پالایی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 908-921

10.22067/jsw.v0i0.15295

سعیده رجایی؛ فایز رئیسی؛ سید مهدی سیدی