کلیدواژه‌ها = عناصر کم مصرف
بررسی کارآیی مصرف و کودپذیری آهن در ژنوتیپ های مختلف گندم

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1423-1431

10.22067/jsw.v31i5.62545

پیمان کشاورز؛ مجید فروهر؛ مسعود دادیور


تعیین مهم‌ترین ویژگی‌های خاکی موثر بر عملکرد زعفران در منطقة قاینات

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 673-682

10.22067/jsw.v0i0.31230

امیر رنجبر؛ حجت امامی؛ علی رضا کریمی؛ رضا خراسانی


تاثیر آهک، ماده آلی و فسفر بر قابلیت جذب آهن در گیاه ذرت

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 818-825

10.22067/jsw.v0i0.15285

لیلی السادات قرشی؛ غلامحسین حق نیا؛ امیر لکزیان؛ رضا خراسانی


بررسی کارایی روی در ارقام مختلف لوبیای چیتی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13627

محسن بیگی؛ غلامرضا ثواقبی؛ بابک متشرع زاده


بررسی اثر کاربرد گوگرد کشاورزی حاوی عناصر کم مصرف در یک خاک آهکی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13633

صادق نجفی؛ حسین میرسید حسینی؛ ابراهیم علایی