کلیدواژه‌ها = عناصر کم مصرف
تعداد مقالات: 8
1. تأثیر باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاه و فیلتر‌کیک بر رشد و غلظت عناصر غذایی در گیاه اسفناج در برهم‌کنش با علف‌کش

دوره 35، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 583-597

10.22067/jsw.2021.71455.1069

کوثر اسدزاده؛ حبیب نادیان؛ عبدالرضا سیاهپوش؛ وحید کشاورز توحید


3. بررسی کارآیی مصرف و کودپذیری آهن در ژنوتیپ های مختلف گندم

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1423-1431

10.22067/jsw.v31i5.62545

پیمان کشاورز؛ مجید فروهر؛ مسعود دادیور


4. تعیین مهم‌ترین ویژگی‌های خاکی موثر بر عملکرد زعفران در منطقة قاینات

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 673-682

10.22067/jsw.v0i0.31230

امیر رنجبر؛ حجت امامی؛ علیرضا کریمی کارویه؛ رضا خراسانی


5. تاثیر آهک، ماده آلی و فسفر بر قابلیت جذب آهن در گیاه ذرت

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 818-825

10.22067/jsw.v0i0.15285

لیلی سادات قرشی؛ غلامحسین حق نیا؛ امیر لکزیان؛ رضا خراسانی


7. بررسی کارایی روی در ارقام مختلف لوبیای چیتی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13627

محسن بیگی؛ غلامرضا ثواقبی؛ بابک متشرع زاده


8. بررسی اثر کاربرد گوگرد کشاورزی حاوی عناصر کم مصرف در یک خاک آهکی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13633

صادق نجفی؛ حسین میرسید حسینی؛ ابراهیم علایی