کلیدواژه‌ها = زمین‌آمار
بررسی تغییرات برخی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی به روش زمین‌آمار در حوزه ‌آبخیز شهرستان مرند- آذربایجان‌شرقی

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1081-1095

10.22067/jsw.v32i6.72066

لیلا کاشی زنوزی؛ محمدرضا یزدانی؛ محمد خسروشاهی؛ محمد رحیمی


بررسی پراکنش مکانی شاخص‌های بیولوژیک کیفیت خاک در مزارع گندم دشت پاسارگاد

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1247-1259

10.22067/jsw.v31i4.60472

وحید اله جهاندیده مهجن آبادی؛ علی داد کرمی؛ سید روح اله موسوی؛ هادی اسدی رحمانی