کلیدواژه‌ها = شوری آب
اثر آب شور مغناطیسی‌شده بر عملکرد و اجزای عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ananassa cv. Silva)

دوره 37، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 203-217

10.22067/jsw.2023.80814.1248

مجتبی خوش روش؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ فائزه امامی قرا


اثر شوری آب و کمبود ازت خاک، بر ضریب K_s و مقدار آب سهل‌الوصول ذرت

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 865-878

10.22067/jsw.v32i5.70476

رضا سعیدی؛ عباس ستوده نیا؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ بیژن نظری؛ عباس کاویانی


ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‎سازی عملکرد ذرت (Zea mays L) تحت شرایط تنش شوری

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 1426-1439

10.22067/jsw.v0i0.43858

آیدا مهر آذر؛ جابر سلطانی؛ امید رحمتی