نویسنده = حسین میرسید حسینی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر کشت گیاه سورگوم در تغییر برخی شاخص های زیستی خاک در سطوح مختلف روی

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1217-1227

10.22067/jsw.v0i0.31428

سپیده باقری؛ حسین میرسیدحسینی


2. بررسی شکل های مختلف شیمیایی سرب و روی در ریزوسفر برخی ارقام ذرت و کلزا

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1460-1472

10.22067/jsw.v0i0.19283

علیرضا گلستانی فرد؛ حسین میرسید حسینی؛ حسین بشارتی؛ غلامرضا ثواقبی؛ آمال آرین


4. بررسی اثر کاربرد گوگرد کشاورزی حاوی عناصر کم مصرف در یک خاک آهکی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13633

صادق نجفی؛ حسین میرسید حسینی؛ ابراهیم علایی