نویسنده = ابراهیم امیری
بررسی ضرایب ورودی گیاهی مدل WOFOST در شرایط کم آبیاری بخشی ریشه برای گیاه آفتابگردان

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 647-660

10.22067/jsw.v32i4.64170

سیده فاطمه هاشمی؛ علی شاهنظری؛ محمود رائینی؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ ابراهیم امیری


ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک اجرا شده در باغ‌های چای استان گیلان

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 336-349

10.22067/jsw.v0i0.29497

کوروش مجد سلیمی؛ سید بابک صلواتیان؛ ابراهیم امیری


تغییرات مصرف آب در مدیریت های مختلف آبیاری و تاثیر آن بر میزان عملکرد ارقام مختلف برنج

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3627

مجتبی رضایی؛ محمدکریم معتمد؛ عذرا یوسفی فلکدهی؛ ابراهیم امیری