کلیدواژه‌ها = آلودگی
تاثیر نانو ذرات آهن مغناطیسی در توزیع شکل‌های شیمیایی کادمیوم در یک خاک آلوده

دوره 37، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 431-442

10.22067/jsw.2023.80046.1235

سودابه نیکخوثانی گل تپه؛ سیروس صادقی؛ مجتبی نورآئین؛ سید سیامک زواره


تأثیر آلودگی به کادمیم بر تغییر و تبدیل کانی‌های رسی در خاک ریزوسفری گندم

دوره 36، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 393-405

10.22067/jsw.2022.75590.1145

پریسا کبیری سامانی؛ محمد حسن صالحی؛ حمیدرضا متقیان


توزیع شکل‌های شیمیایی روی به روش تسیر در برخی از خاک‌های آلوده شده استان خراسان رضوی و ارتباط آنها با ویژگی‌های خاک

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1325-1339

10.22067/jsw.v31i5.57734

زهرا شریفی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت؛ مجتبی بارانی مطلق؛ حجت امامی


تأثیر آرسنیک بر غلظت های فسفر، آهن، روی و منگنز در خاک و گیاه ذرت

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 627-643

10.22067/jsw.v31i2.55951

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ محمد بابا اکبری ساری


بررسی مقایسه ای اثر آلودگی نفت خام بر روی جمعیت میکروبی خاک جنگل و خاک صنعتی

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1219-1231

10.22067/jsw.v30i4.47069

نسرین انصاری؛ مهدی حسن شاهیان؛ محمد رضا خوشرو


آلودگی خاک، آب، گیاه و گردو غبار به روی، سرب و کادمیم در جنوب غربی اصفهان

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 441-452

10.22067/jsw.v0i0.28324

نسترن اسماعیل پورفرد؛ جواد گیوی؛ علیرضا داودیان


اندازه گیری و شبیه سازی آبشویی نیتروژن نیتراتی بوسیله مدل LEACHN

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 430-439

10.22067/jsw.v0i0.19585

مسعود نوشادی؛ فاطمه مهرابی