کلیدواژه‌ها = آب مجازی
ارزیابی ردپای آب مجازی محصولات زراعی، دامی و نهاده‌های مصرفی کشاورزی (مطالعه موردی: استان قم)

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 167-178

10.22067/jsw.2021.14826.0

طیبه خلیلی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ هادی رمضانی اعتدالی


پهنه‌بندی شهرستان‌های استان کرمانشاه بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصولات عمده زراعی

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 287-300

10.22067/jsw.v34i2.80866

نسرین افشار بکشلو؛ کیومرث زرافشانی؛ بهمن فرهادی بانسوله


برآورد اجزاء ردپای آب در تولید محصول گندم در سطح کشور

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1458-1468

10.22067/jsw.v29i6.36927

بهنام آبابایی؛ هادی رمضانی اعتدالی