کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
تعیین الگوی کشت بهینه مبتنی بر هم‏بست آب، انرژی، غذا و سود اقتصادی (مطالعه موردی استان مرکزی- دشت فراهان)

دوره 37، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 187-202

10.22067/jsw.2023.79946.1233

مصطفی گودرزی؛ جواد قدبیک لو؛ عادل غدیری؛ محمدعلی خودشناس


بهینه‌سازی و امکان‌سنجی استفاده از سامانه‌های استحصال آب باران در اردبیل

دوره 36، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 351-363

10.22067/jsw.2022.73460.1111

هادی شوکتی؛ زینب سجودی؛ محمود مشعل


شبیه‌سازی جریان و رسوب حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل SWAT و الگوریتم ژنتیک

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 447-462

10.22067/jsw.v32i3.68900

فرزانه ناصری؛ محمود آذری؛ محمد تقی دستورانی


تخصیص بهینه آب برای آبیاری تکمیلی مزارع گندم و جو دیم درزیرحوضه‌های منطقه کامیاران

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 701-714

10.22067/jsw.v31i3.54809

رضا سعیدی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ امیر صمدی؛ علیرضا توکلی


کاربرد روش های حل اختلاف در تخصیص استانی آب کشاورزی مطالعه موردی: حوضه آبریز اترک

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1820-1831

10.22067/jsw.v30i6.41396

پروانه کاظمی مرشت؛ شهاب عراقی نژاد