کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
بهینه‌سازی و امکان‌سنجی استفاده از سامانه‌های استحصال آب باران در اردبیل

دوره 36، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 351-363

10.22067/jsw.2022.73460.1111

هادی شوکتی؛ زینب سجودی؛ محمود مشعل


کاربرد الگوریتم های GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداری بهینه از مخازن سدها

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1102-1113

10.22067/jsw.v30i4.47283

علیرضا مقدم؛ مجید منتصری؛ حسین رضایی


استخراج قواعد ایستا و پویای بهره‏برداری مخزن توسط برنامه‏ریزی ژنتیک

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 492-502

10.22067/jsw.v0i0.21581

حبیب اکبری الاشتی؛ امید بزرگ حداد


بهینه سازی معادلات درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک در حوضه آبریز دشت مشهد

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-9

10.22067/jsw.v0i0.35726

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ حجت رضائی پژند


توسعه مدل شبیه سازی – بهینه سازی در حفاظت مناطق سیل گیر

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 462-471

10.22067/jsw.v0i0.25911

امید بزرگ حداد؛ سارا خسروشاهی اصل؛ محبوبه زارع زاده؛ پوریا جوان


مقایسه کارآیی مدل های تلفیقی NN-ARXو ANFIS با GA-GT جهت تخمین تبخیر روزانه از تشت در شرایط اقلیمی خشک و گرم بلوچستان

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 381-393

10.22067/jsw.v0i0.24363

جابر سلطانی؛ علیرضا مقدم نیا؛ جمشید پیری؛ جواد میرمرادزهی