کلیدواژه‌ها = روی
منشأیابی و ارزیابی آلودگی خاک‌های مرکزی استان خوزستان به برخی فلزات با پتانسیل آلایندگی

دوره 37، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 457-471

10.22067/jsw.2023.81161.1254

نسیم صحرایی؛ احمد لندی؛ سعید حجتی؛ ادواردو پاسولی


غلظت عناصر کم‌مصرف در ارقام گندم نان با روی‌کارایی متفاوت در شرایط کمبود روی و روی کافی

دوره 35، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 49-65

10.22067/jsw.v35i1.84269

سید محسن نیازخانی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ مراد جعفری؛ میرحسن رسولی صدقیانی


توزیع شکل‌های شیمیایی روی به روش تسیر در برخی از خاک‌های آلوده شده استان خراسان رضوی و ارتباط آنها با ویژگی‌های خاک

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1325-1339

10.22067/jsw.v31i5.57734

زهرا شریفی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت؛ مجتبی بارانی مطلق؛ حجت امامی


اثر کاربرد ورمی‌کمپوست بر کاهش اثر سوء تنش آبی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت در یک خاک آهکی

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 1607-1619

10.22067/jsw.v0i0.46319

لیلا زارع؛ عبدالمجید رونقی؛ سید علی اکبر موسوی؛ رضا قاسمی


کارآیی قارچ های میکوریز آربوسکولار در گیاه پالایی یک خاک آهکی آلوده به روی به وسیله گیاه وتیور

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1228-1237

10.22067/jsw.v0i0.31586

محبوبه بهرامی نیا؛ مهدی زارعی؛ عبدالمجید رونقی؛ رضا قاسمی


آلودگی خاک، آب، گیاه و گردو غبار به روی، سرب و کادمیم در جنوب غربی اصفهان

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 441-452

10.22067/jsw.v0i0.28324

نسترن اسماعیل پورفرد؛ جواد گیوی؛ علیرضا داودیان


تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم لوبیا چیتی

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 176-187

10.22067/jsw.v0i0.28483

محمود محمدی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ کاظم خاوازی؛ فرهاد رجالی؛ محمد حسین داوودی


ارزیابی جذب کادمیوم و روی بوسیله گلایول، لاله و نرگس

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1207-1215

10.22067/jsw.v0i0.21195

قاسم رحیمی؛ هفترانی دودانگه


بردباری گیاه و جذب فلز روی توسط برخی گیاهان وحشی در یک خاک آلوده به روی

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391

10.22067/jsw.v0i0.14938

آمنه رشیدشمالی؛ حبیب خداوردیلو؛ عباس صمدی