موضوعات = علوم خاک
اثر رهاسازی اراضی کشاورزی بر برخی خصوصیات بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

10.22067/jsw.2022.77543.1179

مهرانگیز سادات ساداتی؛ علی بهشتی آل آقا؛ فاطمه رخش؛ فردین حامدی


ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای باغات به (Cydonia oblonga Mill.) با استفاده از روش تشخیص چندگانه عناصر غذایی (CND) در استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22067/jsw.2023.79923.1231

اکبر گندمکار؛ زهرا خان محمدی؛ مجید بصیرت


اثر زمان و چرخه‌های تر و خشک شدن بر ماندگاری خاکپوش در خاک برای کنترل فرسایش بادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401

10.22067/jsw.2023.74277.1127

فاطمه نورعلی وند؛ احمد فرخیان فیروزی


نقشه‌برداری رقومی تغییرات سطحی و زیرسطحی کربن آلی و شوری خاک در بخشی از اراضی دشت قزوین (مطالعه موردی: مناطق آبیک و نظر آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1401

10.22067/jsw.2023.80369.1238

گردآفرین رضایی؛ فریدون سرمدیان؛ علی محمدی ترکاشوند؛ جواد سید محمدی؛ مریم مرعشی


تأثیر کاربرد نیتروهیومیک اسید بر برخی ویژگی‎های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزه ‏‏(‏Satureja hortensis L.‎‏)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22067/jsw.2023.80642.1244

منصور میرزایی ورویی؛ شاهین اوستان؛ عادل ریحانی تبار؛ نصرت اله نجفی


پایش زمانی رسوبات بادی و بعضی از عناصر سنگین در رسوبات معلق شهرستان طبس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22067/jsw.2023.78876.1204

حجت امامی؛ مهسا معمارزاده


رابطه بین شیب دامنه و سنگ بستر با برخی از ویژگی‌های خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22067/jsw.2023.79280.1214

مهدی جعفریان؛ علی گلکاریان؛ حجت امامی


بررسی کلنیزاسیون دوگانه Rhizophagus irregularis و Serendepita indica در جو در سطوح مختلف فسفر با به‌کارگیری آنتی‌بادی منوکلونال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22067/jsw.2023.79849.1230

وحیده دین محمدی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ لیلی عاقبتی ملکی


تاثیر نانو ذرات آهن مغناطیسی در توزیع شکل‌های شیمیایی کادمیوم در یک خاک آلوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22067/jsw.2023.80046.1235

سودابه نیکخوثانی گل تپه؛ سیروس صادقی؛ مجتبی نورآئین؛ سید سیامک زواره


منشأیابی و ارزیابی آلودگی خاک‌های مرکزی استان خوزستان به برخی فلزات با پتانسیل آلایندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22067/jsw.2023.81161.1254

نسیم صحرایی؛ احمد لندی؛ سعید حجتی؛ ادواردو پاسولی


مقایسه کارایی گیاهان مختلف در حذف هیدروکربن‌های نفتی کل از خاک‌های مناطق نفت‌خیز

دوره 37، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 31-43

10.22067/jsw.2022.76982.1172

نقشینه یاری نیلاوره؛ علی بهشتی آل آقا؛ مهین کرمی؛ مرضیه صادقی


کاربرد مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره در ارزیابی تناسب اراضی

دوره 37، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 45-62

10.22067/jsw.2023.78892.1205

سحر اخوان؛ احمد جلالیان؛ نورایر تومانیان؛ ناصر هنرجو


اثر دوره‌های تر و خشک‌شدن بر برخی شاخص‌های فیزیکی بسترهای رشد بر پایه بیوچار و پشم‌سنگ

دوره 37، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 95-112

10.22067/jsw.2023.79577.1226

شاهرخ شاهمنصوری؛ محمد رضا مصدقی؛ حسین شریعتمداری


پیامد سه‌ساله خاک‌ورزی حفاظتی و گیاه پوششی بر برخی شناسه‌های کیفیت خاک و اجزاء عملکرد ذرت

دوره 36، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 773-785

10.22067/jsw.2022.78321.1195

محسن نائل؛ سیده صبا صالحی؛ جواد حمزه ئی؛ مرضیه زندی باغچه مریم


مقایسه فعالیت زیستی خاک در جنگل‌ با درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در منطقه بیستون کرمانشاه

دوره 36، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 593-610

10.22067/jsw.2022.78164.1189

سحر مهرنوش؛ علی بهشتی آل آقا؛ فاطمه رخش؛ مرتضی پوررضا؛ علی اکبر صفری سنجانی


اثر اصلاح کننده‌های خاک بر پاسخ‌های فیزیولوژیک درختچه مرتعی کام تیغ (Stocks Lycium depressum) به تنش خشکی

دوره 36، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 477-491

10.22067/jsw.2022.76508.1163

سمانه محمدی؛ عادل سپهری؛ محمد فرزام؛ حسین بارانی