دوماه نامه
علوم خاک
کاربرد سطح فاز زمین‌ریخت در افزایش خلوص واحدهای نقشه خاک در رودیکرد ژئوپدولوژی

فاطمه ابراهیمی میمند؛ حسن رمضانپور؛ نفیسه یغمائیان مهابادی؛ کامران افتخاری

دوره 35، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 890-873

https://doi.org/10.22067/jsw.2021.72597.1094

چکیده
  تفکیک صحیح واحدهای زمین­نما گام مهمی در مدیریت منابع اراضی و خاک در جهت نیل به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است. بنابراین در این پژوهش کارایی نقشه­های ژئوپدولوژی در سطح فاز زمین­ریخت با هدف افزایش خلوص واحدهای نقشه، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور پس از تفکیک و ترسیم واحدهای ژئومورفیک طبق ساختار پیشنهادی روش ژئوپدولوژی در ...  بیشتر

علوم خاک
اثر تغذیه زیستی و پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.)

حسین ایوبی؛ جعفر نباتی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی

دوره 35، شماره 5 ، آذر و دی 1400، ، صفحه 689-701

https://doi.org/10.22067/jsw.2021.70395.1054

چکیده
  به‌منظور مطالعه اثر تغذیه زیستی و پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های امیدبخش نخود کابلی MCC463)، MCC741، ILC8617، ILC72، FLIP02-51C) آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 98–1397 اجرا گردید. عوامل آزمایش شامل تیمارهای تغذیه‌ای به‌عنوان کرت‌های اصلی و ژنوتیپ‌های نخود به‌عنوان ...  بیشتر

علوم خاک
بکارگیری مدل اگرواکولوژیکی فائو برای مکان‌یابی مناطق مستعد کشت پسته در استان آذربایجان شرقی

اصغر فرج نیا؛ کامران مروج؛ پریسا علمداری؛ مهدی اصلاحی

دوره 35، شماره 5 ، آذر و دی 1400، ، صفحه 703-717

https://doi.org/10.22067/jsw.2021.71439.1066

چکیده
  مدل اگرواکولوژیکی فائو تعیین توان بالقوه و تخصیص کاربری­های متناسب با توان سرزمین است که می­تواند بین توان طبیعی محیط، نیاز جوامـع، کـاربری­هـا و فعالیـت­هـای انسـان رابطه­ای منطقی و سازگاری پایداری بوجود آورد. این پژوهش به منظور مکانیابی مناطق مستعد کاشت پسته با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با در نظر گرفتن نیازهای اگرواکولوژیکی ...  بیشتر

علوم خاک
مدل‌سازی تغییرات عمقی کربنات کلسیم معادل خاک با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در دشت قزوین

سید روح اله موسوی؛ فریدون سرمدیان؛ محمود امید؛ پاتریک بوگارت

دوره 35، شماره 5 ، آذر و دی 1400، ، صفحه 719-734

https://doi.org/10.22067/jsw.2021.71748.1076

چکیده
  کربنات کلسیم معادل یکی از ویژگی­های کلیدی خاک­های مناطق خشک و نیمه‌خشک است که بررسی تغییرات سطحی و عمقی آن از اهمیت ویژه­ای در بهره­برداری پایدار از خاک­های زراعی برخوردار است. هدف از این تحقیق مدل‌سازی مکانی کربنات کلسیم معادل (CCE) در پنج عمق استاندارد 100-60، 60-30، 30-15، 15-5 و 5-0 سانتی­متر متناظر با پروژه جهانی نقشه خاک با استفاده ...  بیشتر

علوم خاک
تأثیر فیتازهای سویه‌های آسپرژیلوس بر فراهمی فسفر از فیتات سدیم و جذب فسفر در گیاه ذرت

تکتم ولیزاده حجار؛ امیر لکزیان؛ اکرم حلاج نیا؛ محبوبه مظهری

دوره 35، شماره 4 ، مهر و آبان 1400، ، صفحه 505-517

https://doi.org/10.22067/jsw.2021.14925.0

چکیده
  کمبود فسفر به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در خاک‌های آهکی مشکلی جدی بوده و به همین خاطر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. بخش آلی فسفر در خاک که غیر قابل جذب توسط گیاه می‌باشد در مواردی می­تواند تا 80 درصد کل فسفر را به خود اختصاص دهد. حل کردن فسفر از دو منبع آلی و معدنی توسط گونه‌های قارچی به عنوان یکی از راه‌حل‌های ...  بیشتر

علوم خاک
بررسی قابلیت انباشت زیستی جو برای سرب و کروم خاک در شرایط تنش خشکی

محسن مداحی نسب؛ سید محسن موسوی نیک؛ سید احمد قنبری؛ علیرضا سیروس مهر؛ شاپور کوهستانی

دوره 35، شماره 4 ، مهر و آبان 1400، ، صفحه 519-534

https://doi.org/10.22067/jsw.2021.69271.1039

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی تأثیر کم‌آبی بر قابلیت انباشت زیستی و زیست‌فراهمی دو فلز سمی سرب و کروم برای گیاه جو بود که در یک آزمایش مزرعه‌ای دوساله، با اعمال سه سطح کم‌آبی با (آبیاری در 100 (شاهد)، 75 و 50 درصد ظرفیت زراعی) انجام شد. نتایج نشان داد که در همه موارد غلظت سرب و کروم در ریشه‌‌های گیاه جو بیشتر از شاخساره بود و با افزایش تنش خشکی، ...  بیشتر

علوم خاک
پاسخ پایه‌های مختلف مرکبات به مصرف کمپوست گرانوله گوگردی و نیتروژن

مجتبی محمودی؛ شهریار کاظمی

دوره 35، شماره 4 ، مهر و آبان 1400، ، صفحه 535-549

https://doi.org/10.22067/jsw.2021.70354.1053

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کود کمپوست و نیتروژن بر پایه‌های رایج مرکبات شامل سیتروملو، سیترنج و نارنج، آزمایشی گلدانی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ایستگاه تحقیقات باغبانی قائم‌شهر اجرا شد. تیمارها شامل ماده آلی (صفر، 5/2، 5 و 5/7 درصد وزنی کود کمپوست گرانوله گوگردی) و نیتروژن خالص (صفر، 20، 40 و 80 میلی­گرم بر کیلوگرم) از منبع ...  بیشتر

علوم خاک
مدیریت زیستی فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گاوشان،‌ استان کرمانشاه)

سیدحمیدرضا صادقی؛ عاطفه جعفرپور؛ مصیب فرج‌الهی؛ دنیا خطیبی‌رودبارسرا؛ مژگان مرادی‌سفیدچقائی؛ مصطفی ذبیحی‌سیلابی؛ محمد خسروی؛ انشاءالله کولانی؛ بابک محمدی؛ محمدجواد ادیبی؛ هومن آذرنیا

دوره 35، شماره 4 ، مهر و آبان 1400، ، صفحه 551-566

https://doi.org/10.22067/jsw.2021.70989.1060

چکیده
  حفظ منابع آب‌وخاک با استفاده از روش‌های سازه‌ای و زیستی امکان‌پذیر است. حال با توجه به اینکه روش‌های زیستی مبتنی بر شرایط حاکم بر بوم‌سازگان است،‌ اهمیت ویژه‌ای در مهار فرسایش خاک در مراحل ابتدایی دارد. باوجوداین، استقبال لازم از مدیریت زیستی فرسایش خاک به سبب عدم الگوی اجرایی مناسب توسط کارشناسان اجرایی صورت نگرفته است. ازاین‌رو، ...  بیشتر

علوم خاک
برآورد مقدار کربن آلی خاک با استفاده از داد‌های طیفی در گستره VIS-NIR-SWIR-TIR

حمید رضا متین فر؛ محبوبه جلالی؛ زهرا دیبایی

دوره 35، شماره 4 ، مهر و آبان 1400، ، صفحه 567-581

https://doi.org/10.22067/jsw.2021.71065.1062

چکیده
  شناخت توزیع مکانی کربن آلی خاک یکی از ابزارهای کاربردی در پیشبرد مدیریت پایدار اراضی و محیط زیست می‌باشد. داده­کاوی و مدل‌سازی مکانی همراه با تکنیک‌های یادگیری ماشینی به منظور بررسی میزان کربن آلی خاک مبتنی بر داده‌های سنجش از دور به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه،استفاده از تصاویر با دامنه طیفی مرئی تا ...  بیشتر

علوم خاک
تأثیر باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاه و فیلتر‌کیک بر رشد و غلظت عناصر غذایی در گیاه اسفناج در برهم‌کنش با علف‌کش

کوثر اسدزاده؛ حبیب نادیان؛ عبدالرضا سیاهپوش؛ وحید کشاورز توحید

دوره 35، شماره 4 ، مهر و آبان 1400، ، صفحه 583-597

https://doi.org/10.22067/jsw.2021.71455.1069

چکیده
  گیاه اسفناج گیاهی حساس به علف­های هرز بوده و علف­کش اختصاصی برای آن وجود نداشته و استفاده از علف­کش­های پیشنهادی مانند متری­بیوزین باعث اختلالات متابولیکی در اسفناج شده که نتیجه آن کاهش مؤلفه­های رشدی و تغذیه­ای در این گیاه می­باشد. در این پژوهش تأثیر باکتری­های ریزوسفری محرک رشد گیاه از گروه سودوموناس (جدایه­هایRUM14 ...  بیشتر

علوم خاک
مطالعه ژنتیکی و میکرومورفولوژی خاک‌های واقع بر سطوح مختلف ژئومورفیک در پلایای جازموریان

صالح سنجری؛ محمد هادی فرپور؛ مجید محمودآبادی؛ سعید برخوری

دوره 35، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1400، ، صفحه 379-394

https://doi.org/10.22067/jsw.2021.67332.0

چکیده
  پلایا یکی از شکل­های اراضی مهم در مناطق خشک بوده و سطح زیادی را در این مناطق به خود اختصاص داده است. این شکل اراضی از سطوح مختلف ژئومورفیک تشکیل شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی خصوصیات فیزیکی-شیمیایی، طبقه­بندی (براساس دو سامانه آمریکایی (2014) و جهانی (2015)) و میکرومورفولوژی خاک­های واقع در سطوح مختلف ژئومورفیک پلایای جازموریان ...  بیشتر

علوم خاک
تأثیر ویژگی‌های خاک بر عملکرد و تهیه جدول نیازهای رویشی پرتقال در مناطق انتخابی کشور ایران

علی زین الدینی؛ میرناصر نویدی؛ علی اسدی کنگرشاهی؛ مهناز اسکندری؛ سیدعلیرضا سیدجلالی؛ آناهید سلمان پور؛ جواد سیدمحمدی؛ مالک قاسمی؛ سید علی غفاری نژاد؛ غلامرضا زارعیان

دوره 35، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1400، ، صفحه 395-407

https://doi.org/10.22067/jsw.2021.68421.1017

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر خصوصیات اراضی بر عملکرد پرتقال، درجه­بندی آن­ها و تهیه جدول نیازهای رویشی برای تعیین تناسب اراضی برای کشت این گیاهان به روش فائو بود. به همین منظور، 138 باغ پرتقال (118 باغ برای درجه­بندی و 20 باغ برای صحت­سنجی) در استان­های فارس، مازندران، گیلان، کرمان و جنوب کرمان انتخاب شد. در هر باغ، پرسش­نامه­ای ...  بیشتر

علوم خاک
تأثیر بازدارنده نیترات‌سازی 3 و4 دی متیل پیرازول فسفات بر کارایی مصرف نیتروژن در اسفناج

محبوبه قیطاسی؛ شهرام کیانی؛ علیرضا حسین پور

دوره 35، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 237-250

https://doi.org/10.22067/jsw.2021.14929.0

چکیده
  مصرف زیاد کودهای نیتروژن­دار در کشت سبزی­ها برای دستیابی به عملکرد بهینه ضروری است. استفاده از بازدارنده­های نیترات­سازی می­تواند در افزایش کارایی مصرف نیتروژن و کاهش میزان کود مصرفی موثر باشد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کاربرد بازدارنده نیترات­سازی 3 و4 دی متیل پیرازول فسفات (DMPP) بر کارایی مصرف نیتروژن در اسفناج (Spinacia ...  بیشتر

علوم خاک
بررسی سیستم ریشه‌ای ارقام مختلف جو زراعی تحت کاربرد منابع کودی در شرایط دیم

رحیم ناصری؛ امیر میرزایی؛ امین عباسی

دوره 35، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 267-284

https://doi.org/10.22067/jsw.2021.15046.0

چکیده
  کودهای زیستی بدلیل محلول نمودن فسفات­های تثبیت شده و در اختیار گذاشتن عناصرغذایی جهت رشد گیاه در خاک، نقش مهمی در حاصلخیزی خاک دارند، قارچ میکوریزا از جمله مهمترین ریزسازواره­های مفید خاکزی بشمار می­آید، به همین منظور جهت ارزیابی و نقش تلقیح با قارچ میکوریزا روی سیستم ریشه ارقام جو دیم، آزمایشی مزرعه­ای به صورت فاکتوریل در ...  بیشتر

علوم خاک
تعیین شاخص کیفیت فیزیکی خاک‌های با بافت متوسط و سبک در استان خراسان رضوی

مهدی زنگی آبادی؛ منوچهر گرجی اناری؛ پیمان کشاورز

دوره 35، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1400، ، صفحه 107-119

https://doi.org/10.22067/jsw.2020.15000.0

چکیده
  انتخاب مهم­ترین ویژگی­های فیزیکی کیفیت خاک و تجمیع آنها در قالب یک شاخص، می­تواند به اخذ تصمیمات صحیح مدیریتی منابع و اراضی کمک شایانی نماید. این پژوهش با هدف تعیین شاخص کیفیت فیزیکی خاک در پنج کلاس بافتی لوم، لوم شنی، لوم سیلتی، لوم رسی و لوم رسی سیلتی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق در استان خراسان­رضوی انجام ...  بیشتر