دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

این مقالات در نوبت چاپ شماره های بعدی این نشریه می باشد

مقالات پژوهشی

درون‏یابی مکانی بارندگی سالانه با شبکه‏های عصبی مصنوعی و ارزیابی نتایج با رویکرد اعتبارسنجی جامع

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22067/jsw.v0i0.31838

محمد مقدس؛ شهاب عراقی نژاد؛ مجید خیاط خلقی


کارایی مدل آکواکراپ در شبیه‌سازی عملکرد کینوا در مدیریت های مختلف کم‌آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.22067/jsw.2022.75796.1149

محمدرضا امداد؛ آرش تافته؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


تاثیر نانو ذرات اکسیدروی (ZnO) بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌هایی با بافت متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22067/jsw.2022.75234.1143

سحر رضایی؛ حسین بیات


ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای باغات انگور استان همدان با استفاده از روش تشخیص چندگانه (CND)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22067/jsw.2022.74703.1137

رحیم مطلبی فرد


مدل‌سازی بارش روزانه تبریز با روش‌های درختی ادغام شده با تجزیه فصلی-روند و رویکرد دسته‌بندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.22067/jsw.2022.76512.1161

سحر جاویدان؛ محمدتقی ستاری؛ شکوه محسن زاده


بهینه سازی و امکان‌سنجی استفاده از سامانه‌های استحصال آب باران در اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.22067/jsw.2022.73460.1111

هادی شوکتی؛ زینب سجودی؛ محمود مشعل


ارزیابی سطوح مختلف آب آبیاری قطره‌ای نواری بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.22067/jsw.2022.67062.0

نادر سلامتی؛ امیرخسرو دانایی؛ وحید یعقوبی


تاثیر آلودگی به کادمیم بر تغییر و تبدیل کانی‌های رسی در خاک ریزوسفری گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.22067/jsw.2022.75590.1145

پریسا کبیری سامانی؛ محمد حسن صالحی؛ حمیدرضا متقیان


ارزیابی هیدروگراف جریان با استفاده از داده‌های بارش ERA5 در نرم‌افزار HEC-HMS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1401

10.22067/jsw.2022.74417.1129

سعیده پورانتظاری؛ کاظم اسماعیلی؛ علیرضا فرید حسینی؛ الهه غفاری


معرفی شاخص جدید کیفیت منابع آب سطحی جهت مصارف شرب با استفاده از روش‌های چندمتغیره آماری (مطالعه موردی: رودخانه سفیدرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.22067/jsw.2022.77413.1177

مهدی محمدی قلعه نی؛ حمید کاردان مقدم