دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

این مقالات در نوبت چاپ شماره های بعدی این نشریه می باشد

مقالات پژوهشی

درون‏یابی مکانی بارندگی سالانه با شبکه‏های عصبی مصنوعی و ارزیابی نتایج با رویکرد اعتبارسنجی جامع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22067/jsw.v0i0.31838

محمد مقدس؛ شهاب عراقی نژاد؛ مجید خیاط خلقی


مقایسه کارایی گیاهان مختلف در حذف هیدروکربن‌های نفتی کل از خاک‌های مناطق نفت‌خیز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

10.22067/jsw.2022.76982.1172

نقشینه یاری نیلاوره؛ علی بهشتی آل آقا؛ مهین کرمی؛ مرضیه صادقی


اثر رهاسازی اراضی کشاورزی بر برخی خصوصیات بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

10.22067/jsw.2022.77543.1179

مهرانگیز سادات ساداتی؛ علی بهشتی آل آقا؛ فاطمه رخش؛ فردین حامدی


مقایسه روش های یادگیری ماشین در انتخاب پیش بینی کننده های مدل های گردش عمومی جو-اقیانوس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401
36-6

10.22067/jsw.2022.76605.1166

مهدی امیرآبادی زاده؛ مهدیه فروزانمهر؛ مصطفی یعقوب زاده؛ سعیده حسین ابادی


ارزیابی تاثیر روش های مختلف برآورد ETO در شبیه سازی تبخیروتعرق واقعی و زیست توده گندم با مدل آکوآکراپ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22067/jsw.2022.76839.1171

هادی رمضانی اعتدالی؛ فاطمه صفری


تحلیل سینوپتیکی-دینامیکی بارش سنگین منجربه سیل استان گلستان در ماه مارس 2019

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.22067/jsw.2022.78803.1203

فیروز عبدالعلی زاده؛ علی محمدخورشیددوست


تاثیر کاربرد پسماند بستر کشت قارچ و کود سبز یونجه بر برخی شناسه‌های حاصلخیزی کیفیت خاک و عناصر مغذی در اسفناج

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22067/jsw.2022.79340.1217

تهمینه قیطاسی رنجبر؛ محسن نائل


اثر دوره‌های تر و خشک‌شدن بر برخی شاخص‌های فیزیکی بسترهای رشد بر پایه بیوچار و پشم‌سنگ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

10.22067/jsw.2023.79577.1226

شاهرخ شاهمنصوری؛ محمد رضا مصدقی؛ حسین شریعتمداری


انتخاب پذیری و جذب پتاسیم توسط بنتونیت‌های اشباع شده با کلسیم، منیزیم و سدیم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22067/jsw.2023.79586.1227

شبنم جلیلیان؛ فرانک رنجبر


تأثیر استخراج سنگ آهن بر غلظت برخی از فلزات سنگین و پهنه‌بندی آلودگی خاک (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن سنگان، خواف-ایران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.22067/jsw.2023.79471.1219

ریحانه خشتابه؛ مرتضی اکبری؛ آوا حیدری؛ علی اصغر نجف پور


تعیین الگوی کشت بهینه مبتنی بر هم‏بست آب، انرژی، غذا و سود اقتصادی (مطالعه موردی استان مرکزی- دشت فراهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.22067/jsw.2023.79946.1233

مصطفی گودرزی؛ جواد قدبیک لو؛ عادل غدیری؛ محمدعلی خودشناس


تعیین حوضه آبگیر و حریم حفاظتی چشمه چله خانه علیا (صوفیان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.22067/jsw.2023.79544.1225

عبدالرضا واعظی هیر؛ واحده آقایی؛ مهری تبرمایه


کاربرد مدل تصمیم گیری چندمعیاره در ارزیابی تناسب اراضی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.22067/jsw.2023.78892.1205

سحر اخوان؛ احمد جلالیان؛ نورایر تومانیان؛ ناصر هنرجو


ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای باغات به (Cydonia oblonga Mill.) با استفاده از روش تشخیص چندگانه عناصر غذایی (CND) در استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22067/jsw.2023.79923.1231

اکبر گندمکار؛ زهرا خان محمدی؛ مجید بصیرت


اثر زمان و چرخه‌های تر و خشک شدن بر ماندگاری خاکپوش در خاک برای کنترل فرسایش بادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401

10.22067/jsw.2023.74277.1127

فاطمه نورعلی وند؛ احمد فرخیان فیروزی


تأثیر مصرف تلفیقی ورمی‌کمپوست و کود مرغی در شرایط مختلف کم‌آبیاری بر رشد و عملکرد گیاه خیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1401

10.22067/jsw.2023.79296.1215

مجید بهدارنژاد؛ حلیمه پیری؛ معصومه دلبری


نقشه‌برداری رقومی تغییرات سطحی و زیرسطحی کربن آلی و شوری خاک در بخشی از اراضی دشت قزوین (مطالعه موردی: مناطق آبیک و نظر آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1401

10.22067/jsw.2023.80369.1238

گردآفرین رضایی؛ فریدون سرمدیان؛ علی محمدی ترکاشوند؛ جواد سید محمدی؛ مریم مرعشی


تأثیر کاربرد نیتروهیومیک اسید بر برخی ویژگی‎های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزه ‏‏(‏Satureja hortensis L.‎‏)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22067/jsw.2023.80642.1244

منصور میرزایی ورویی؛ شاهین اوستان؛ عادل ریحانی تبار؛ نصرت اله نجفی


اثر آب شور مغناطیسی‌شده بر عملکرد و اجزای عملکرد توت‌فرنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22067/jsw.2023.80814.1248

مجتبی خوش روش؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ فائزه امامی قرا


اثر مدیریت آبیاری بر شاخص های بهره وری مصرف آب محصول یونجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22067/jsw.2023.79145.1211

حسن اوجاقلو؛ فرهاد اوجاقلو؛ محمد مهدی جعفری؛ فرهاد میثاقی؛ بیژن نظری؛ اسماعیل کرمی دهکردی


پایش زمانی رسوبات بادی و بعضی از عناصر سنگین در رسوبات معلق شهرستان طبس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22067/jsw.2023.78876.1204

حجت امامی؛ مهسا معمارزاده


رابطه بین شیب دامنه و سنگ بستر با برخی از ویژگی‌های خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22067/jsw.2023.79280.1214

مهدی جعفریان؛ علی گلکاریان؛ حجت امامی


بررسی کلنیزاسیون دوگانه Rhizophagus irregularis و Serendepita indica در جو در سطوح مختلف فسفر با به‌کارگیری آنتی‌بادی منوکلونال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22067/jsw.2023.79849.1230

وحیده دین محمدی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ لیلی عاقبتی ملکی


تاثیر نانو ذرات آهن مغناطیسی در توزیع شکل‌های شیمیایی کادمیوم در یک خاک آلوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22067/jsw.2023.80046.1235

سودابه نیکخوثانی گل تپه؛ سیروس صادقی؛ مجتبی نورآئین؛ سید سیامک زواره