دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

این مقالات در نوبت چاپ شماره های بعدی این نشریه می باشد

مقالات پژوهشی

تأثیر قارچ فانلی فورمیس موسه و اسیدی تیوباسیلوس بر برخی متابولیت‌های بیوشیمیایی ذرت (Zea mays.L) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22067/jsw.2023.84667.1339

جمعه الجمعه؛ اکرم حلاج نیا؛ امیر لکزیان؛ علیرضا آستارایی


اثر کاربری‌های مختلف اراضی بر ویژگی‌های لایه آلی و معدنی خاک در غرب مازندران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

10.22067/jsw.2023.85316.1358

یحیی کوچ؛ عاطفه شه پیری؛ کتایون حق وردی


تاثیر کمپوست برخی پسماندها و بقایای کشاورزی در دو کشت متوالی اسفناج: 2- پاسخ شناسه‌های فیزیولوژیک، رشد و عناصر مغذی در گیاه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.22067/jsw.2023.83764.1319

خدیجه سالاری نیک؛ محسن نائل؛ محمد سیاری؛ سید سعید موسوی


تحلیل فضایی سطح پوشش برف در غرب ایران با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22067/jsw.2024.83893.1323

عبدالله فرجی؛ محمد کمانگر؛ سعیده اشرفی


بررسی تأثیر بیوچار بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک تحت کشت کینوا در شرایط تنش آبی و شوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22067/jsw.2024.83859.1322

ام البنین توراج زاده؛ حلیمه پیری؛ امیر ناصرین؛ محمدمهدی چاری


تحلیل شاخص های بهره ‎وری فیزیکی آب و انرژی محصولات یونجه و جو در دو اقلیم متفاوت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22067/jsw.2024.85576.1360

سعید حبیبی؛ مجتبی خوش روش؛ رسول نوری خواجه بلاغ


ارزیابی تاثیر جایگزینی استروویت با کود سوپر فسفات تریپل بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و فراهمی فسفر در گیاه گندم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22067/jsw.2024.85725.1362

طالب نظری؛ مجتبی بارانی مطلق؛ سید امید رستگار؛ محمد حسین سدری


اثر کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب انگور ترکمن 4

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22067/jsw.2024.86374.1369

محمدرضا زکایی خسروشاهی؛ خسرو پرویزی


بررسی رفتار جذب سرب در حضور کربن‌دات (سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22067/jsw.2024.85220.1357

جلال صادقی؛ امیر لکزیان؛ اکرم حلاج نیا؛ مینا علیخانی مقدم


ارزیابی کارایی انواع تبدیل موجک در مدلسازی ترکیبی موجک- شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی جریان ماهانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کارده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22067/jsw.2024.86414.1371

عاطفه کاظمی چولانک؛ فرشته مدرسی؛ ابوالفضل مساعدی


تاٌثیر پوشش‌های درختچه‌ای بر برخی ویژگی‌های خاک در یک اقلیم نیمه‌خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.22067/jsw.2024.85947.1364

زینب سهراب زاده؛ یحیی کوچ


تأثیر نسبت های مختلف اوره به نیترات محلول غذایی بر رشد و تجمع نیترات کاهوی فرانسوی قرمز در کشت بدون خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

10.22067/jsw.2024.86415.1372

سحر ناصری؛ شهرام کیانی؛ حمیدرضا متقیان


‌ سینتیک و همدمای جذب کادمیم در یک خاک شالیزاری تیمار‌شده با بیوچار پوسته برنج اصلاح‌شده با کلرید منیزیم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

10.22067/jsw.2024.86341.1368

بهرام ابوالفضلی بهروز؛ شاهین اوستان؛ حسین میرسید حسینی؛ حسن اعتصامی


اثر تاریخ کاشت بر نرخ اجزای تبخیر و تعرق ذرت در شرایط تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22067/jsw.2024.85046.1350

رضا سعیدی


مدل سازی مقاومت فروروی خاک با استفاده از رگرسیون، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه ریزی بیان ژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.22067/jsw.2024.86792.1385

شکراله اصغری؛ مهسا حسنپور کاشانی؛ حسین شهاب آرخازلو


اثر تغییر اقلیم و تاریخ کشت بر ردپای آب سبز درگندم پاییزه 2021-2100 (مطالعه موردی: دشت قزوین)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22067/jsw.2024.84991.1349

فاطمه برزو؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی


پیامد نظام های کشت بر شاخص پایداری و کربن آلی خاکدانه ها در خاک های با سابقه بلندمدت کشت نیشکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22067/jsw.2024.86970.1390

نرگس ملایی؛ محسن شکل آبادی؛ محسن نائل


مقایسه اثر چند پلیمر‌ اکریلیکی در کاهش تحرک برخی فلزات سنگین در یک خاک‌ آلوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22067/jsw.2024.86611.1378

علی باریکلو؛ پریسا علمداری؛ احمد گلچین


تأثیر زهکشی لانه‌موشی و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا به‌عنوان گیاه کشت دوم اراضی شالی‌زاری در منطقه رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22067/jsw.2024.86500.1374

ابراهیم کرمیان؛ مریم نوابیان؛ محمد حسن بیگلوئی؛ محمد ربیعی