دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388 
اثر فاضلاب کارخانه چرم سازی بر میزان کروم و تعیین شکلهای شیمیایی آن در خاک

10.22067/jsw.v0i0.1693

حمیدرضا محمدپوران؛ امیر فتوت؛ غلامحسین حق نیا؛ اکرم حلاج نیا؛ محمود چمساز


تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت

10.22067/jsw.v0i0.1724

اکرم حلاج نیا؛ امیر لکزیان؛ غلامحسین حق نیا؛ عاطفه رمضانیان