دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388 
مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی

10.22067/jsw.v0i0.1494

سعید باقریفام؛ امیر لکزیان؛ سیدجواد احمدی؛ امیر فتوت؛ محمدفرهاد رحیمی


امکان تصحیح اثرات شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک

10.22067/jsw.v0i0.1535

بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ علیرضا آستارایی؛ میثم مجیدی؛ سکینه تمسکی


ارزیابی مدل CROPWAT در مدیریت کم آبیاری گندم و جو در منطقه کرج

10.22067/jsw.v0i0.1540

هادی رمضانی اعتدالی؛ بیژن نظری؛ علیرضا توکلی؛ مسعود پارسی نژاد