نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 9
2. ارزیابی ناپایداری مواد آلی (Ripening) خاک‌های آلی (هیستوسولز) جنوب غربی شهرکرد

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1204-1216

10.22067/jsw.v0i0.30852

جواد گیوی؛ فایز رئیسی؛ فرشته دهقانی


4. آلودگی خاک، آب، گیاه و گردو غبار به روی، سرب و کادمیم در جنوب غربی اصفهان

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 441-452

10.22067/jsw.v0i0.28324

نسترن اسماعیل پورفرد؛ جواد گیوی؛ علیرضا داودیان


9. مقایسه سه روش صحرایی اندازه گیری هدایت آبی اشباع در برخی خاک های ورتی‌سول و انتی‌سول

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13646

حسین مرادی باصری؛ شجاع قربانی دشتکی؛ جواد گیوی؛ حبیب خداوردی‌لو؛ بیژن خلیل مقدم