نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 3
2. اثر کاربرد ورمی‌کمپوست بر کاهش اثر سوء تنش آبی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت در یک خاک آهکی

دوره 30، شماره 5، مهر و آبان 1395، صفحه 1607-1619

10.22067/jsw.v0i0.46319

لیلا زارع؛ عبدالمجید رونقی؛ سید علی اکبر موسوی؛ رضا قاسمی


3. کارآیی قارچ های میکوریز آربوسکولار در گیاه پالایی یک خاک آهکی آلوده به روی به وسیله گیاه وتیور

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1228-1237

10.22067/jsw.v0i0.31586

محبوبه بهرامی نیا؛ مهدی زارعی؛ عبدالمجید رونقی؛ رضا قاسمی