نویسنده = فریبرز عباسی
تعیین آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید جو در کشور

دوره 37، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 659-672

10.22067/jsw.2023.82302.1284

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ فریبرز عباسی؛ ابوالفضل ناصری؛ پیمان ورجاوند؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ محمد مهدی قاسمی؛ سالومه سپهری صادقیان؛ حسن خسروی؛ محمد کریمی؛ فرزین پرچمی عراقی؛ مصطفی گودرزی؛ مختار میران زاده؛ مسعود فرزام نیا؛ افشین یوسف گمرکچی؛ سیدمعین الدین رضوانی؛ رامین نیکانفر؛ سیدحسن موسوی فضل؛ علی قدمی فیروزآبادی


ارزیابی حجم آب آبیاری و ردپای آب محصولات زراعی و باغی در استان مرکزی

دوره 37، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 503-517

10.22067/jsw.2023.81144.1253

مصطفی گودرزی؛ فریبرز عباسی؛ ابوالفضل هدایتی پور


ارزیابی قابلیت مدل‌های مبتنی بر داده کاوی در پیش‌بینی عملکرد گندم آبی در کشور

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 189-202

10.22067/jsw.2021.15029.0

افشین یوسف گمرکچی؛ جواد باغانی؛ فریبرز عباسی


تعیین حداکثر طول پخشیدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیر

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 399-410

10.22067/jsw.v31i2.53552

سونیا زبردست؛ سید حسن طباطبائی؛ فریبرز عباسی؛ منوچهر حیدرپور؛ کارلو گالتیری


مدل سازی انتقال باکتری فکال کلی‌فرم در آبیاری قطره ای سطحی در یک خاک لوم رسی

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1758-1772

10.22067/jsw.v30i6.35887

فروغ عباسی تشنیزی؛ مهدی کوچک زاده؛ فریبرز عباسی


بررسی تأثیر مصرف تقسیطی کود اوره بر تلفات نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 1584-1594

10.22067/jsw.v0i0.41254

فرید فیض اله پور؛ مهدی کوچک زاده؛ فریبرز عباسی؛ محمدنبی غیبی؛ رجب چوگان


ارتقای بهره‌وری آب و کارایی مصرف کود در کودآبیاری جویچه ای نیشکر

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 933-942

10.22067/jsw.v0i0.36621

فریبرز عباسی؛ علی شینی دشتگل؛ نادر سلامتی


ارزیابی کارائی مصرف آب ذرت در دشت اوان (مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه)

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1339-1348

10.22067/jsw.v0i0.19239

منصور معیری؛ ابراهیم پذیرا؛ حمید سیادت؛ فریبرز عباسی؛ حسین دهقانی سانیج


بررسی آبشویی عمقی نیترات تحت شرایط کود-آبیاری جویچه ای ذرت

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 842-853

10.22067/jsw.v0i0.15288

یاسر عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی


ارزیابی مدل دو بعدی نفوذ واریک برای شرایط آبیاری جویچه‌ای

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12157

مهدی پناهی؛ سیدمجید میرلطیفی؛ فریبرز عباسی


بهینه‌سازی کودآبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1389

10.22067/jsw.v0i0.5280

مریم نوابیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ رضا کراچیان؛ فریبرز عباسی


ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1389

10.22067/jsw.v0i0.3903

فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمزه علی علیزاده؛ یاسر عباسی؛ امیر محسنی