کلیدواژه‌ها = فسفر
بررسی تأثیر بیوچار بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک تحت کشت کینوا در شرایط تنش آبی و شوری

دوره 38، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 69-85

10.22067/jsw.2024.83859.1322

ام البنین توراج زاده؛ حلیمه پیری؛ امیر ناصرین؛ محمدمهدی چاری


ارزیابی تأثیر جایگزینی استروویت با کود سوپر فسفات تریپل بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و فراهمی فسفر در گیاه گندم

دوره 38، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 127-142

10.22067/jsw.2024.85725.1362

طالب نظری؛ مجتبی بارانی مطلق؛ سید امید رستگار؛ محمد حسین سدری


سینتیک و ترمودینامیک جذب فسفر در یک خاک رسی تحت تأثیر پارامترهای محیطی مختلف

دوره 36، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 251-266

10.22067/jsw.2022.74179.1124

بهنوش کمالی؛ عباس ستوده نیا؛ علی مهدوی مزده


اثرات حذف کربنات‌ها و ماده آلی بر جذب فسفر در برخی خاک‌های آهکی استان کرمان

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 637-648

10.22067/jsw.v34i1.81290

هدی حسینی؛ مجید فکری؛ محمد هادی فرپور؛ مجید محمودآبادی


تأثیر قارچ آسپرژیلوس نایجر و کود سبز بر انحلال فسفر خاک در شرایط انکوباسیون

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 597-608

10.22067/jsw.v31i2.55407

آزاده احسانی نژاد؛ علی عباسپور؛ حمیدرضا اصغری؛ حمیدرضا صمدلویی


بررسی قابلیت ماندگاری باکتری‌های حل‌کننده فسفات در گرانول فسفاته

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 254-262

10.22067/jsw.v31i1.52420

هاجر رجبی‌هشجین؛ علیرضا فلاح نصرت آباد؛ غلامرضا بخشی خانیکی


بررسی پراکنش باکتری‌های حل‌کننده فسفات و فعالیت فسفاتازی خاک در کاربری‌های متفاوت

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1662-1673

10.22067/jsw.v29i6.39566

محمدرضا ساریخانی؛ نسترن چلبیانلو؛ سید سیامک علوی‌کیا


تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم لوبیا چیتی

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 176-187

10.22067/jsw.v0i0.28483

محمود محمدی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ کاظم خاوازی؛ فرهاد رجالی؛ محمد حسین داوودی


تعیین سطح بحرانی فسفر قابل‌جذب گیاه ذرت در خاک‎های استان آذربایجان شرقی

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 330-342

10.22067/jsw.v0i0.22181

عادل ریحانی تبار؛ محمدرضا مقصودی؛ نصرت اله نجفی


تاثیر اسید هومیک بر رفتار جذبی فسفر در یک خاک آهکی

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 720-731

10.22067/jsw.v0i0.28095

ابراهیم سپهر؛ رویا زبردست


ارزیابی کارایی ارقام مختلف گندم از لحاظ جذب و مصرف فسفر در خاک فسفات

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 968-978

10.22067/jsw.v0i0.15300

المیرا ایرانشهر؛ ابراهیم سپهر