کلیدواژه‌ها = تبخیر و تعرق
تأثیر سطوح احتمالات متفاوت در برآورد نیاز آبی خالص برنج در استان‌های شمالی ایران

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 659-671

10.22067/jsw.2021.71370.1064

ابراهیم اسعدی اسکویی؛ سعیده کوزه گران؛ محمد رضا یزدانی؛ اصغر رحمانی


اثر شوری آب و کمبود ازت خاک، بر ضریب K_s و مقدار آب سهل‌الوصول ذرت

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 865-878

10.22067/jsw.v32i5.70476

رضا سعیدی؛ عباس ستوده نیا؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ بیژن نظری؛ عباس کاویانی


تخمین تبخیر و تعرق واقعی بوسیله مدل اگرو هیدرولوژیکی و تکنیک سنجش از دور

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 997-1008

10.22067/jsw.v30i4.43969

مصطفی یعقوب زاده؛ سعید برومند نسب؛ زهرا ایزدپناه؛ حسام سیدکابلی


نقش مدیریت کشاورزی در تداوم جریان زاینده رود

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1095-1106

10.22067/jsw.v0i0.21391

حامد امامی حیدری؛ هادی جعفری؛ غلامحسین کرمی


مدل‌سازی تولید گیاهی بر اساس عوامل آب و هوایی و شاخص‌های خشکسالی در مراتع منتخب استان‌های مرکزی و قم

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1190-1206

10.22067/jsw.v0i0.21057

سمانه محمدی مقدم؛ ابوالفضل مساعدی؛ محمد جنگجو؛ منصور مصداقی


مقایسه الگوریتمهای SEBAL و S-SEBI در برآورد تبخیر و تعرق در منطقه کرج

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1360-1371

10.22067/jsw.v0i0.19247

بهاره حسن پور؛ فرهاد میرزایی؛ صالح ارشد؛ هانیه کوثری