دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 64، خرداد و تیر 1398، صفحه 377-205 
اثر مدیریت‌های مختلف زراعی بر برخی شاخص‌های فیزیکی کیفیت خاک

صفحه 275-288

10.22067/jsw.v33i2.69543

ارسلان صادقیان؛ غلامعباس صیاد؛ احمد فرخیان فیروزی؛ مجتبی نوروزی مصیر


مقایسه روش‎های ارزیابی پایداری خاکدانه به‎عنوان یکی از شاخص‎های کیفیت فیزیکی خاک

صفحه 289-303

10.22067/jsw.v33i2.73916

سعید سعادت؛ لیلا اسمعیل نژاد؛ حامد رضائی؛ رسول میرخانی؛ جواد سیدمحمدی