نویسنده = احمد گلچین
مقایسه اثر چند پلیمر‌ اکریلیکی در کاهش تحرک برخی فلزات سنگین در یک خاک‌ آلوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22067/jsw.2024.86611.1378

علی باریکلو؛ پریسا علمداری؛ احمد گلچین


تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر تولید اسیدهای آلی و غلظت سرب و کادمیوم در گیاه کلم

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 737-754

10.22067/jsw.v34i3.85068

سمانه عبداللهی؛ احمد گلچین؛ فاطمه شهریاری


بررسی اثرات کاربرد توام گیاه پالایی و زیست پالایی در یک خاک آلوده به نفت خام

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 579-590

10.22067/jsw.v0i0.76812

اکبر نعمتی؛ احمد گلچین؛ اکبر قویدل


کانی شدن کربن و نیتروژن آلی مانده های گندم در خاک های آلوده به کادمیوم

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 581-596

10.22067/jsw.v31i2.54853

زینب بیگدلی؛ احمد گلچین؛ سعید شفیعی


تأثیر آرسنیک بر غلظت های فسفر، آهن، روی و منگنز در خاک و گیاه ذرت

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 627-643

10.22067/jsw.v31i2.55951

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ محمد بابا اکبری ساری


تأثیر EDTA و اسید سولفوریک بر استخراج سرب از خاک آلوده توسط گیاه تربچه

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 194-209

10.22067/jsw.v30i1.37848

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ جیران فریدونی


مطالعه اثر غلظت های مختلف کادمیوم بر رشد کرم خاکی گونه ایزنیا فتیدا در یک خاک آهکی

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 24-35

10.22067/jsw.v0i0.22198

راحله جنابی حق پرست؛ احمد گلچین؛ احسان کهنه


بررسی اثر پلیمرهای محلول در آب بر ویژگی‌های فیزیکی خاک‌ های با بافت متفاوت در استان همدان

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 809-817

10.22067/jsw.v0i0.15284

حمیدرضا سمائی؛ احمد گلچین؛ محمد رضا مصدقی؛ شروین احمدی