نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 8
2. بررسی اثرات کاربرد توام گیاه پالایی و زیست پالایی در یک خاک آلوده به نفت خام

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 579-590

10.22067/jsw.v0i0.76812

اکبر نعمتی؛ احمد گلچین؛ اکبر قویدل


3. کانی شدن کربن و نیتروژن آلی مانده های گندم در خاک های آلوده به کادمیوم

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 581-596

10.22067/jsw.v31i2.54853

زینب بیگدلی؛ احمد گلچین؛ سعید شفیعی


4. تأثیر آرسنیک بر غلظت های فسفر، آهن، روی و منگنز در خاک و گیاه ذرت

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 627-643

10.22067/jsw.v31i2.55951

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ محمد بابااکبری سا ری


7. تأثیر EDTA و اسید سولفوریک بر استخراج سرب از خاک آلوده توسط گیاه تربچه

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 194-209

10.22067/jsw.v30i1.37848

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ جیران فریدونی