دوره و شماره: دوره 36، شماره 5 - شماره پیاپی 85، آذر و دی 1401، صفحه 531-644 

مقالات پژوهشی

تاثیر فاصله لوله‌های آبده سیستم آبیاری قطره‌ای- نواری (Tape) بر توزیع شوری در پروفیل خاک در کشت گندم

صفحه 531-544

10.22067/jsw.2022.77125.1174

نادر کریمی؛ سید حسن طباطبایی؛ محمدحسن رحیمیان؛ سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی


ارزیابی و تغییرپذیری سیل‌محورِ سلامتِ حوزه آبخیز دروازه قرآن شیراز از سازه‌های آبخیزداری

صفحه 561-577

10.22067/jsw.2022.78150.1190

سیدحمیدرضا صادقی؛ محمد طاووسی؛ سمیه زارع؛ وحید بیرانوندی؛ هنگامه شکوهیده؛ فاطمه اکبری‌امام‌زاده؛ مرجان بهلکه؛ فائزه خورشیدسخنگو؛ رضا چمنی