دوره و شماره: دوره 36، شماره 1 - شماره پیاپی 81، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1-165 

مقالات پژوهشی

برآورد تبخیر تعرق در فضاهای سبز با روش‌های WUCOLS، PF و IPOS (کرج)

صفحه 1-15

10.22067/jsw.2022.73984.1119

زینب سجودی؛ هادی شوکتی؛ یاسر سجودی؛ محمود مشعل


ارزیابی عملکرد مدل IHACRES با روش‌های خطی ARMAX و EXPUH (مطالعه موردی: حوضه رودخانه شور در قائن)

صفحه 17-30

10.22067/jsw.2022.74115.1122

محمد فولادی نصرآباد؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محسن پوررضا بیلندی؛ مصطفی یعقوب زاده


پیش‌آگاهی سرمازدگی بهاره باغات سیب با استفاده از مدل WRF

صفحه 127-144

10.22067/jsw.2022.73254.1107

سیده محبوبه ابن حجازی؛ حجت اله یزدان پناه؛ سعید موحدی؛ محمدعلی نصراصفهانی؛ مینا مرادی زاده