نویسنده = سیدحمیدرضا صادقی
تغییرات مکانی خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز بریموند استان کرمانشاه

دوره 37، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 443-456

10.22067/jsw.2023.80775.1247

سیدحمیدرضا صادقی؛ مهین کله هوئی؛ علی نوری؛ نسترن نادری‎مرنگلو؛ معصومه هواسی؛ آراسته پای‌فشرده؛ مهدی خیرپرست؛ سحر مصطفایی‎یونجالی؛ زینب پیروزنیا؛ معصومه حمزه‎بی‎بالانی


ارزیابی و تغییرپذیری سیل‌محورِ سلامتِ حوزه آبخیز دروازه قرآن شیراز از سازه‌های آبخیزداری

دوره 36، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 561-577

10.22067/jsw.2022.78150.1190

سیدحمیدرضا صادقی؛ محمد طاووسی؛ سمیه زارع؛ وحید بیرانوندی؛ هنگامه شکوهیده؛ فاطمه اکبری‌امام‌زاده؛ مرجان بهلکه؛ فائزه خورشیدسخنگو؛ رضا چمنی


مدیریت زیستی فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گاوشان،‌ استان کرمانشاه)

دوره 35، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 551-566

10.22067/jsw.2021.70989.1060

سیدحمیدرضا صادقی؛ عاطفه جعفرپور؛ مصیب فرج‌الهی؛ دنیا خطیبی‌رودبارسرا؛ مژگان مرادی‌سفیدچقائی؛ مصطفی ذبیحی‌سیلابی؛ محمد خسروی؛ انشاءالله کولانی؛ بابک محمدی؛ محمدجواد ادیبی؛ هومن آذرنیا


بررسی آزمایشگاهی نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب در کرت‌های کوچک تحت چرخه انجماد-ذوب

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 755-764

10.22067/jsw.v34i4.76389

میلاد هاتفی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ رضا عرفانزاده؛ مرتضی بهزادفر


نقش غنی‌سازی پوسته زیستی خاک از طریق تلقیح و تحریک باکتری‌ها در افزایش نیتروژن خاک حساس به فرسایش

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 545-556

10.22067/jsw.v31i2.54598

حسین خیرفام؛ مهدی همایی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ بهروز زارعای دارکی


مقایسه تولید رواناب سطحی، ‌هدررفت خاک و عناصر غذایی در آبخیز‌های نمونه و شاهد کاخک، استان خراسان رضوی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 920-929

10.22067/jsw.v30i3.41653

داود داودی مقدم؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ محمود اعظمی راد


اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید در مهار فرسایش پاشمانی از خاک تحت تأثیر پدیده انجماد- ذوب

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1601-1611

10.22067/jsw.v29i6.36782

سیدحمیدرضا صادقی؛ محمدباقر رئیسی؛ زینب حزباوی


تغییرپذیری مقدار و ویژگی‌های دانه‌بندی و ریخت‌سنجی رسوبات بستر رودخانه در اثر برداشت معادن شن و ماسه

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 203-218

10.22067/jsw.v0i0.27483

سیدحمیدرضا صادقی؛ سودابه قره محمودلی؛ عبدالواحد خالدی درویشان


تأثیر تندی و جهت شیب بر روان آب سطحی و رسوب از کرت های کوچک آزمایشی درحوزة آبخیز کجور

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1390

10.22067/jsw.v0i0.9686

سیدحمیدرضا صادقی؛ ملیحه سادات ظریف معظم؛ خلاق میرنیا


امکان سنجی تخمین غلظت رسوب معلق رودخانه ای با استفاده از متغیرهای کیفی آب

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2326

سیدحمیدرضا صادقی؛ هیوا یغمایی؛ سید محمود قاسمپوری


رسوبات معلق: تخمین گری مناسب برای هدررفت مواد آلی خاک

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1553

سیدحمیدرضا صادقی؛ پری سعیدی


تعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاک های آهکی شمال‌غربی ایران

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.985

علیرضا واعظی؛ حسینعلی بهرامی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ محمدحسین مهدیان


مقایسه تغییرات رسوب با جهت دامنه و طول کرت در برآورد فرسایش خاک ناشی از رگبارها

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1019

سیدحمیدرضا صادقی؛ مهدی بشری سه قلعه؛ عبد الصالح رنگ آور


مدل سازی رسوب ناشی از رگبارها با استفاده از متغیّرهای باران و روانآب

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1022

لیلا غلامی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ عبدالرسول تلوری