کلیدواژه‌ها = ایران
تحلیل زمانی- مکانی ابرناکی در ایران

دوره 37، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 621-641

10.22067/jsw.2023.82496.1285

آوا غلامی؛ سید حسین میرموسوی؛ مسعود جلالی؛ کوهزاد رئیس پور


بررسی انواع خشکسالی و مشخصه‌های آن در ایران با استفاده از شاخص بارش تبخیر-تعرق استاندارد شده (SPEI)

دوره 37، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 473-486

10.22067/jsw.2023.81322.1257

نسترن ترابی نژاد؛ آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


پیش‌نگری تغییرات قلمروی کشت خرمای گنطار و حلاوی در ایران در قرن بیست و یکم

دوره 35، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 922-909

10.22067/jsw.2021.72036.1083

سیده مریم افضلی؛ جواد خوشحال دستجردی؛ عزیز تراهی


تغییر اقلیم در ایران از دیدگاه تغییرات آب قابل بارش، نم ویژه و باد برداری

دوره 34، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1337-1349

10.22067/jsw.v34i6.76456

سید محمد جعفر ناظم السادات؛ لیلی عباسی؛ صدیقه مهرآور


واکاوی روند تغییرات بلند مدت تراز فشار وردایست بر روی جو ایران در فصول گرم و سرد

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1189-1202

10.22067/jsw.v34i5.86196

حسین عساکره؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند؛ سوما زندکریمی


ارزیابی کارایی سامانه GLDAS در برآورد تابش سطح روزانه در ایران

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 501-513

10.22067/jsw.v34i2.82848

نوشین احمدی باصری؛ علی اکبر سبزی پرور؛ مهرانه خدامرادپور؛ لوکاس آلادوس آربولداس


توان‌سنجی کشت درخت انگور در ایران براساس شرایط اقلیمی

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 923-942

10.22067/jsw.v33i6.74900

طیبه شجاعی؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ عبدالرضا کاشکی


بررسی تمرکز زمانی و روند بارش زمستانی ایستگاه های مرزی ایران طی نیم قرن اخیر

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1309-1321

10.22067/jsw.v30i4.45639

کیوان خلیلی؛ محمد ناظری تهرودی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ فرشاد احمدی


چگونگی پدیداری سامانه‏های بارش‏زای سنگین در جنوب غربی ایران و پیوند آن با ‏پدیدهMJO

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1072-1083

10.22067/jsw.v0i0.28595

سید محمد جعفر ناظم السادات؛ کوکب شاهقلیان


رهیافتی جدید جهت تعیین طول دوره رشد بالقوه در ایران

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 861-871

10.22067/jsw.v0i0.31100

بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ دوست محمد کلیم